23 lutego 2020

Transport i Spedycja » Kolejowy

Świetne wyniki PKP CARGO w pierwszym półroczu 2017 r.

Świetne wyniki PKP CARGO w pierwszym półroczu 2017 r.

Dzisiaj na konferencji prasowej zarząd PKP CARGO podsumował wyniki finansowe osiągnięte w pierwszym półroczu bieżącego roku. Odnotowano wzrost przychodów aż o 6,8% w porównaniu do danych z zeszłego roku - wyniosły one 2 2267 mln złotych. Wzrosła też EBITDA (333 mln zł) oraz wynik netto, który 6 miesiącach 2017 roku wyniósł 19 mln zł i był wyższy o 135 mln zł niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.


Prezentowane dziś wyniki potwierdzają, że mamy powody do satysfakcji i optymizmu. Przyjęte w ub. roku przez nowy Zarząd zmiany w zarządzaniu i funkcjonowaniu Spółki przynoszą efekty. Dzięki ciężkiej pracy całej naszej załogi po wielu miesiącach jesteśmy znów na plusie. Wypracowaliśmy solidne wyniki, utrzymujemy koszty pod kontrolą, co potwierdza, że obraliśmy właściwy kierunek rozwoju. Jestem przekonany, że także w kolejnych miesiącach utrzymamy tę korzystną dla nas tendencję – mówił Maciej Libiszewski, prezes PKP Cargo.


Grupa PKP CARGO należy do liderów rynku przewozów kolejowych w Polsce - jej udziały wynoszą aż 52,7%, w dużej mierze za sprawą przewozów intermodalnych. W tym segmencie spółka zanotowała wzrost aż o 33% pod względem pracy przewozowej  porównaniu do wyników z pierwszego półrocza 2016 roku. Inwestycje wdrażane w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku, wzrost masy kontenerów przewożonych z i do polskich portów, rozwój przewozów krajowych i międzynarodowych - te kluczowe czynniki wpływają na umacnianiu pozycji PKP CARGO jako niekwestionowanego krajowego lidera i coraz ważniejszego europejskiego gracza transportu intermodalnego.


Dalej będziemy pracować nad umacnianiem naszej pozycji na rynku. Cieszy nas koniunktura w przemyśle i wzrost tempa inwestycji infrastrukturalnych, bo to oznacza, że jako spółka transportowa będziemy mieli co wozić. Co prawda zamknięcia torowe i objazdy, zwłaszcza na kluczowych liniach, są uciążliwe dla naszej Spółki, rozumiemy jednak ich konieczność. Doceniamy też starania PKP PLK, które są otwarte na nasze potrzeby. Jestem przekonany, że po zakończeniu programu modernizacji linii kolejowych realizowane na nich przewozy będą szybsze i bezpieczniejsze, co odczujemy zarówno my, jako przewoźnik, a także nasi kontrahenci – komentował prezes Libiszewski.


Również i w segmencie przewozów kruszyw i materiałów budowlanych, metali i rud metali, paliw płynnych i artykułów chemicznych odnotowano wzrosty. W pierwszym półroczu 2017 roku praca przewozowa tych towarów była odpowiednio o 32%, 19%, 17% i 12% większa niż w pierwszej połowie ubiegłego roku. Na przewóz tych pierwszych wpłynęły rządowe inwestycje drogowe oraz podniesienie limitu finansowania Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 z 107 mld złotych do 135 mld złotych. Jeśli chodzi o transport metali i rudy, w samej tylko Polsce zauważalny jest wysoki wzrost (5,1 mln ton) produkcji stali przy obniżce cen rud żelaza na świecie.


Obecny na konferencji przedstawiciel pracowników, prezes Zenon Kozendra, wymieniał sukcesy spółki PKP CARGO również w obszarze porozumień płacowych zawartymi ze związkami zawodowymi czy pomyślnie zrealizowanych inicjatyw z zakresu CSR (Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu). PKP CARGO organizuje cykl wydarzeń “Lato z parowozami”, które odwiedziło ponad 11 tysięcy osób, a także promuje aktywny tryb życia i biegi charytatywne w ramach akcji “Biegamy - Pomagamy!” Poland Business Run. Spółka włączyła się też do pomocy osobom poszkodowanym przez katastrofalne skutki sierpniowej nawałnicy, oferując wsparcie dla pracowników i ich rodzin oraz realizując wywóz drewna oraz przewóz materiałów budowlanych.


Poniżej szczegółowe wyniki w poszczególnych segmentach:


Intermodal

W pierwszym półroczu 2017 r. odpowiadał on za blisko 10% całości pracy przewozowej Grupy. PKP CARGO liczy na dalsze wzrosty w tej grupie towarowej.

 • Dynamiczny rozwój Nowego Jedwabnego Szlaku. Wzrost przewozów drogą lądową z/do Chin o 88% r/r wg masy kontenerów.

 • Wzrost masy kontenerów przewiezionych przez PKP CARGO z/do polskich portów o 12,3% r/r (przy spadku przeładunków kontenerów w portach o 2,8% r/r).

 • Rozwój przewozów na terenie Polski – wzrost przewiezionej masy kontenerów o 28% r/r i zrealizowanej pracy przewozowej o 34% r/r.

 • Rozwój przewozów poza granicami Polski – wzrost przewiezionej masy kontenerów o 32% r/r i zrealizowanej pracy przewozowej o 24% r/r.


Paliwa

Po sześciu miesiącach 2017 r. wyniki w tym segmencie według pracy przewozowej wyglądały następująco: węgiel kamienny 5,23 mld tkm (-3% r/r); koks i węgiel brunatny 0,69 mld tkm (-1% r/r), paliwa płynne 0,65 mld tkm (+17% r/r).

Na wyniki w tym segmencie wpływ miały:

 • Zmniejszenie wydobycia węgla kamiennego o 1,5 mln ton (-4,3% r/r) oraz jego sprzedaży (-3,3% r/r), przy spadku zapasów o 3,3 mln ton (-63% r/r).

 • Wzrost przewozów na terenie Polski w ujęciu masy o 7% r/r, pomimo zmniejszenia produkcji w elektrowniach zawodowych opartych na węglu kamiennym o 1,9% r/r.

 • Zmniejszenie przewozów w eksporcie z Polski o 20% r/r oraz wzrost przewozów w imporcie do Polski o 27% r/r.

 • Stabilizacja cen węgla ARA (wzrost o 9% kw/kw do 79,65 USD/t na koniec H1 2017 r.).


Rynek kruszyw

Przewozy kruszyw i materiałów budowlanych, to drugi pod względem wielkości przewozów segment towarowy Grupy PKP CARGO. Wykonana w pierwszych sześciu miesiącach 2017 r. praca przewozowa wyniosła 2,36 mld tkm (32% r/r). Widać wyraźne ożywienie w tym segmencie ze względu na coraz większą liczbę realizowanych projektów infrastrukturalnych.

Na wyniki w tym segmencie wpływ miały:

 • Podniesienie ze 107 mld zł do 135 mld zł limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2025 r.), które pozwoli wybudować nowe odcinki autostrady A2, drogi S17 i S19 (Via Carpatia).

 • Wzrost produkcji budowlano-montażowej o 7,6% r/r, a w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej

 • o 14,8% r/r; w tym wyższa produkcja w jednostkach zajmujących się głównie budową dróg kołowych i szynowych (o 29,7% r/r).

 • W 2017 r. zostanie oddanych do użytku ponad 300 km nowych dróg, w tym odcinki tras S3, S5, S7 i S8 oraz obwodnice m. in: Jarocina, Nysy, Gorzowa Wlkp., Sokołowa Małopolskiego i Kościerzyny.


Metale i rudy

Praca przewozowa wykonana w tej grupie towarów przekroczyła 2,05 mld tkm

(19% r/r). Na wyniki w tym segmencie wpływ miały:

 • Zwiększenie produkcji stali: w Polsce o 16,1% r/r (5,1 mln ton), w UE o 4,1% r/r (86,1 mln ton), na świecie o 4,4% (836 mln ton).

 • Zwiększenie produkcji rudy żelaza na świecie o 2,5% (597 mln ton).

 • Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, zarówno produkcji metali (o 9,6% r/r), jak i produkcji wyrobów metalowych (o 10,0% r/r).

 • Obniżenie cen rud żelaza oraz cen stali (po intensywnych wzrostach w 2016 r.).

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×