21 września 2018

Transport i Spedycja » Kolejowy

Grupa CTL Logistics z kontraktem dla Tauronu

Grupa CTL Logistics z kontraktem dla Tauronu

Konsorcjum firm – których liderem jest spółka MB EKO z Grupy CTL Logistics –złożyło do przetargu najkorzystniejszą ofertę na „Odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów paleniskowych w Grupie Tauron”.


Spółka MB EKO z Sosnowca, która specjalizująca się w zagospodarowaniu ubocznych produktów przemysłowych, przystąpiła do przetargu jako lider konsorcjum. Zamówienie dla drugiego pod względem wielkości polskiego przedsiębiorstwa grupującego spółki z branży energetycznej zostało podzielone na 36 części. Konsorcjum firm na czele z  MB EKO okazało się najlepsze w przypadku 17 zadań, oferując najkorzystniejszą cenę.


– Zwycięstwo w tym przetargu ugruntowuje naszą wiodącą rolę w obsłudze Grupy Tauron, dla której świadczymy już usługę zagospodarowania odpadów kopalnianych z zakładów górniczych Sobieski i Janina. Pod względem ekonomicznym pozyskanie nowych zamówień oznacza wzrost obrotów w obszarze zagospodarowania ubocznych produktów spalania, w tym i następnym roku. Obecny przetarg był ostatnim dopinającym nasz budżet na 2018 roku – mówi Jarosław Hasik, dyrektor ds. handlowych, CTL Maczki-Bór.


Miejscem realizacji zamówienia są oddziały spółek: Tauron Wytwarzanie i Tauron Ciepło w Trzebini, Będzinie, Łaziskach Górnych, Jaworznie, Katowicach, Tychach, Bielsko-Białej i  Czechowicach Dziedzicach. Wszystkie pozyskane zamówienia, poza jednym, będą realizowane do 30 września 2018 r.


Firma MB EKO SA jest członkiem Grupy CTL Logistics i posiada wieloletnie doświadczenie w gospodarowaniu odpadami m.in.:ze spalania węgla kamiennego w postaci popiołów, żużli, mieszanek popiołowo-żużlowych, gipsów z odsiarczania spalin itp.,z wydobycia i przeróbki węgla kamiennego w postaci kamienia pogórniczego i mułów poflotacyjnych; z robót budowlanych i ziemnych w postaci gruzu budowlanego oraz ziemi z wykopówi innych gałęzi przemysłu

jagr./prPodaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×