19 grudnia 2018

Transport i Spedycja » Kolejowy

Zmiany w składzie Zarządu PKP CARGO S.A.

Zmiany w składzie Zarządu PKP CARGO S.A.

Prezes Zarządu PKP CARGO S.A. Maciej Libiszewski oraz członek zarządu spółki ds. finansowych Arkadiusz Olewnik złożyli dymisję z zajmowanych stanowisk. Na to stanowisko powołany został Witold Bawor.

Jako przyczynę rezygnacji wskazali: "w związku z wykorzystaniem wszelkich możliwości osiągnięcia porozumienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w zakresie współpracy w realizacji narastających zadań przewozowych“.

Nowy komendant CSSGObaj zadeklarowali „wolę dalszej oddanej pracy na rzecz Spółki dla realizacji zarówno jej celów statutowych jako publicznej spółki notowanej na giełdzie, jak też zadań wynikających z jej znaczenia, jako narodowego przewoźnika, dla bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego kraju".

Tego samego dnia Rada Nadzorcza Spółki, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu PKP CARGO S.A. z dniem 26 października 2017 r. Witolda Bawora, powierzając mu funkcję Członka Zarządu ds. Operacyjnych. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, zgodnie z którą postanowiła delegować Krzysztofa Mamińskiego, Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., do czasowego, tj. do dnia 26 stycznia 2018 r. wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki oraz powierzyć mu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Spółki PKP CARGO.

W wyniku dokonanych zmian, skład Zarządu PKP CARGO S.A. przedstawia się następująco: Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu, Grzegorz Fingas – Członek Zarządu ds. Handlowych, Witold Bawor – Członek Zarządu ds. Operacyjnych i Zenon  Kozendra – Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników.

jagr./PKP CargoPodaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×