22 stycznia 2019

Transport i Spedycja » Kolejowy

PKP CARGO: Wzrost konkurencyjności sektora kolejowych przewozów

PKP CARGO: Wzrost konkurencyjności sektora kolejowych przewozów

Wzrost konkurencyjności sektora kolejowych przewozów towarowych był wiodącym tematem konferencji z udziałem przedstawicieli państw Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie. Konferencja była platformą wymiany doświadczeń sektora kolejowego pomiędzy zarządcami infrastruktury i przewoźnikami towarowymi z udziałem przedstawicieli rządów państw członkowskich.


Strona polska przedstawiła m.in. propozycje usprawnienia ruchu kolejowego, w tym inwestycji infrastrukturalnych podejmowanych na głównych szlakach transportowych.


Podczas konferencji „V4+RAIL CEO SUMMIT”, która odbyła się w dniach 31 stycznia – 1 lutego br. w Budapeszcie, dyskutowano o zacieśnieniu współpracy w zakresie rozwoju sektora kolejowego w państwach Grupy Wyszehradzkiej (V4)i Europy Środkowo-Wschodniej. Infrastruktura i transport to kluczowe obszary współpracy państw Grupy V4, leżących na przecięciu ważnych europejskich korytarzy transportowych na osi północ-południe, czego przykładami są Kolejowy Korytarz Towarowy Bałtyk-Adriatyk, Bursztynowy Kolejowy Korytarz Towarowy czy drogowy korytarz Via Carpatia.


Inwestycje infrastrukturalne podejmowane na głównych szlakach transportowych przyczyniają się do zwiększenia efektywności zarówno transportu międzynarodowego, jak i ruchu transgranicznego.


W wydarzeniu, przypadającym na okres prezydencji Węgier w V4, uczestniczyła także delegacja PKP CARGO S.A. Prezentację na temat perspektyw rozwoju rynku przewozów towarowych w imieniu PKP CARGO S.A. przedstawił Grzegorz Fingas, członek zarządu spółki ds. handlowych. Zwrócił uwagę na kluczowe czynniki determinujące rozwój przewozów, m.in. na rosnącą międzynarodową wymianę handlową i konteneryzację w transporcie, wzrost wolumenu ładunków obsługiwanych przez  polskie porty wynikający ze strategicznego położenie Polski na skrzyżowaniu głównych korytarzy transportowych oraz wzrost przewozów na Nowym Jedwabnym Szlaku.


- Grupa PKP CARGO, jako czołowy operator logistyczny na europejskim rynku transportowym przywiązuje dużą wagę do wzrostu konkurencyjności kolejowego transportu towarowego. Nowoczesna infrastruktura oraz sprawny zintegrowany system transportowy stają się w coraz większym stopniu odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na coraz efektywniejsze usługi transportowe. Sprzyjać temu będzie szeroki program modernizacji i utrzymania sieci kolejowej oraz rozbudowa bazy logistycznej - podkreślił Grzegorz Fingas.

X Polecamy artykuł:
Psucie prawa

W czasie konferencji dyskutowano także m.in. na temat cyfryzacji kolei, jako podstawowego instrumentu wpływającego na podniesienie konkurencyjności kolejowych przewozów towarowych oraz perspektyw rozwoju kolejowych połączeń na odcinku Europa-Azja.

jagr./PKP CargoPodaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×