19 września 2019

Transport i Spedycja » Kolejowy

PKP S.A.: Jesteśmy na drodze do stworzenia bardzo dobrego systemu transportowego

PKP S.A.: Jesteśmy na drodze do stworzenia bardzo dobrego systemu transportowego

Mirosław Antonowicz, członek Zarządu PKP S.A. wziął udział w panelu "Transport, infrastruktura, cargo w Europie i w Polsce", który odbył się w ramach drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Obok niego głos zabrali również prof. Halina Brdulak z Katedry Zarządzania Międzynarodowego Instytutu Zarządzania i marketingu SGH, Rokas Masiulis, minister transportu i komunikacji Litwy, Daniel Ryczek, dyrektor dywizji kolejowej OT Logistics SA , Paweł Wojda dyrektor, Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach oraz Czesław Warsewicz, prezes Zarządu PKP Cargo.

Uczestnicy panelu debatowali m.in. na temat perspektyw rozwoju kolejowego transportu towarowego oraz tworzenia łańcuchów logistycznych. Mirosław Antonowicz przyznał, że "jesteśmy na drodze do stworzenia naprawdę dobrego systemu transportowego".

Członek Zarządu PKP S.A wskazał na elementy, które są potrzebne, aby taki system zaczął działać. W opinii Antonowicza, "jeśliby by przyjąć prostą definicję systemu, to jest to całość, gdzie wszystkie elementy przyczyniają się do powodzenia tej całości".

Podkreślił, iż w kontekście transportu użyteczność następuje wtedy, „kiedy istnieją związki powiązania systemów między rożnymi formami tego transportu”. „Kiedy technicznie, organizacyjnie, ekonomicznie, prawnie czy też regulacyjnie widzimy związki miedzy formami transportu, ale też związki z szeroko rozumianą gospodarką” - dodał.

Wskazał na "interoperacyjność systemów transportowych" jako ważny czynnik przy budowie infrastruktury. Podkreślił również potrzebę tworzenia "multimodalnych hubów łączących wszystkie gałęzie transportu", zarówno w sektorze pasażerskim jak i towarowym.

Ostatnim elementem wskazanym przez Antonowicza decydującym o skuteczności i powodzeniu systemu jest "synchronizacja w czasie i przestrzeni niezbędnej infrastruktury". "Wszystko musi wpisywać się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju. Infrastruktura ma umożliwiać budowę sprawnego wysokowydajnego systemu transportowego Polski" - zaznaczył.

Ponadto podkreślił, że "system ma charakter otwarty". Dodał, że myśląc o systemie transportowym w Polsce, nie możemy zapominać o związkach zarówno ze wschodem, jak i zachodem, północą i południem.

Jak powiedział Mirosław Antonowicz, "można z tego systemu skorzystać i tworzyć dodatkowe usługi szeroko rozumianego rynku TSL w Polsce". Jego zdaniem tworzenie hubów logistycznych stanowi wartość dodaną dla społeczeństwa, wynikającą z generowania nowych miejsc pracy.

"Stwórzmy wiec taki system, żeby wartość dodana z tego systemu została w Polsce" - podsumował oraz wskazał uwagę na fakt, że PKP SA rozpoczęła próbę stworzenia "mini systemu". Spółka podpisała niedawno porozumienie o współpracy z 10 operatorami logistycznymi.


Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×