17 października 2019

Transport i Spedycja » Kolejowy

Kwiecień kolejnym dobrym miesiącem w przewozach PKP CARGO

Kwiecień kolejnym dobrym miesiącem w przewozach  PKP CARGO
Po czterech miesiącach 2018 roku Grupa przewiozła o 8,1 proc. więcej ładunków  niż w analogicznym okresie 2017 roku i o 20,9 proc. więcej towarów w porównaniu z pierwszymi czterema miesiącami 2016 roku.
W porównaniu do wyników z kwietnia 2017 roku, w analogicznym okresie 2018 roku Grupa PKP CARGO zwiększyła przewozy m.in. kamienia, intermodalne, węgla kamiennego i metali.

Większe przewozy kamienia były możliwe m.in. dzięki zwiększonemu zapotrzebowaniu odbiorców na kruszywa (m.in. na cele budowy kilku obwodnic i dróg ekspresowych w kraju).
Na wzrost przewozów intermodalnych wpłynęła m.in. intensyfikacja przewozów z/do portów morskich oraz z/do Chin w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku, a także zwiększone przewozy samochodów od kilku producentów zza południowej granicy, zwiększone przewozy zrębki drzewnej w kontenerach zza wschodniej granicy do jednej z elektrowni w Polsce oraz realizacja przewozów dla nowego klienta (nierealizowane w 2017 roku) w kilku relacjach w Polsce.

Zwiększone przewozy węgla kamiennego wynikały m.in. ze wzrostu przewozów dla przedsiębiorstw sektora energetycznego w celu zapewnienia wymaganych zapasów węgla i zabezpieczenia ciągłości bieżącej produkcji energii oraz ze wzrostu importu surowca ze Wschodu.
Na wzrost przewozów metali wpłynęła m.in. realizacja przewozów dla dużego klienta do hut na południu kraju.
W porównaniu do marca 2018 roku, w kwietniu br. wzrosły przewozy m.in. cementu, metali, drewna oraz ropy i przetworów.
jagr./ PKP Cargo

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×