21 lutego 2020

Transport i Spedycja » Kolejowy

PKP Intercity "przyspieszy komfortowo"

PKP Intercity "przyspieszy komfortowo"

PKP Intercity podpisało umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) na dofinansowanie projektu „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.”. Spółka otrzymała dotację w wysokości 251 mln zł. Pozyskane w konkursach środki to kolejny z elementów zbliżających PKP Intercity do realizacji największego programu inwestycyjnego w historii przewoźnika.


„Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” (P2) to kolejny ze strategicznych projektów inwestycyjnych PKP Interacity, który w ostatnim czasie otrzymał unijne dofinansowanie. Przewoźnik zgłosił do konkursu Centrum Unijnych Projektów Transportowych dwa projekty. Umowa na dotację dla pierwszego, pod nazwą „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” (P1) została podpisana 4 kwietnia.


Łącznie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PKP Intercity pozyskało ponad 653 mln złotych dotacji dla projektów wartych blisko 2 mld złotych brutto. Dzięki temu przewoźnik zmodernizuje i zakupi 335 wagonów oraz 53 lokomotywy, a także zainwestuje w stacje postojowe.


Wagony i lokomotywy – inwestycje w komfort naszych pasażerów

W ramach dwóch projektów objętych dofinansowaniem ze środków unijnych PKP Intercity podpisało umowy na realizację poszczególnych zadań z wykonawcami:


1. Wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych (AB) (z opcją 20 sztuk) (3 przedziały I klasy + 2 klasa bezprzedziałowa - układ 2+2)" – wykonawca PESA Bydgoszcz S.A.

Wartość zamówienia: 165,mln zł brutto. Z prawem opcji: 248,3 mln zł brutto


2. Wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych (COMBI z wymianą wózka - miejsca dla osób niepełnosprawnych, miejsce do przewozu rowerów, przedział konduktorski, miejsce dla dzieci, maszyna vendingowa) (z opcją 20 sztuk) – wykonawca PESA Bydgoszcz S.A.

Wartość zamówienia: 207,6 mln zł brutto. Z prawem opcji: 311,4 mln zł brutto


3. Wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 60 wagonów osobowych (z opcją na 30 szt.) (II klasy przedziałowe z wymianą wózka)" – wykonawca H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych

w Poznaniu

Wartość zamówienia: 273,1 mln zł brutto. Z prawem opcji: 409,6 mln zł brutto


4. Wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 83 wagonów osobowych (z opcją na 42 szt.) (II klasy bezprzedziałowe)" – wykonawca PESA Bydgoszcz S.A.

Wartość zamówienia: 312 mln zł brutto. Z prawem opcji: 470 mln zł brutto

Zmodernizowane wagony będą wyposażone w klimatyzację, wygodne fotele, gniazdka elektryczne oraz bezprzewodowy internet. Modernizacja wagonów obejmie również monitoring, wzmacniacze sygnału GSM/LTE oraz toalety z zamkniętym układem. Z myślą o komforcie podróży pojazdy zostaną wyciszone, a także w udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością. Numery foteli zostaną oznaczone dodatkowo alfabetem Braille`a.


Przewoźnik realizuje również konsekwentnie swoje plany inwestycyjne w zakresie zakupu

i modernizacji lokomotyw:

1. Dostawa 20 lokomotyw elektrycznych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania (z opcją na 10 szt.) – wykonawca NEWAG S.A.

Wartość zamówienia: 368 mln zł brutto. Z prawem opcji: 551,4 mln zł brutto


2. Wykonanie naprawy okresowej na 5 – tym poziomie utrzymania 20 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP 07 połączonej z modernizacją zwiększającą prędkość do 160 km/h – trwa postępowanie przetargowe, którego rozstrzygnięcie przewidziane jest na przełomie III i IV kwartału br.;

3. Wykonanie naprawy okresowej na 5 - tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją

9 lokomotyw spalinowych serii SM42  (z opcją 4 szt.) – 18 czerwca br. nastąpiło otwarcie ofert i jako jedyny zgłosił się H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu. Aktualnie trwa ocena i badanie propozycji poznańskiego przedsiębiorstwa. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi już wkrótce.


Nowe lokomotywy Griffin produkcji nowosądeckiego NEWAGU oraz zmodernizowane lokomotywy EU/EP 07 będą rozwijać prędkość 160 km/h, pozwolą więc efektywnie wykorzystywać zmodernizowane linie kolejowe.


Przewoźnik realizuje obecnie największy program inwestycyjny w swojej historii pod nazwą „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”, którego celem jest m.in. zakup i modernizacja taboru oraz dalsza poprawa doświadczeń pasażerów. Na zakup nowych wagonów i lokomotyw oraz modernizację pojazdów już posiadanych, a także przebudowę stacji postojowych PKP Intercity przeznaczy do 2023 roku około 7 mld zł.

jagr./CUPTPodaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×