23 lipca 2019

Transport i Spedycja » Kolejowy

CTL Logistics z 15 milionami złotych dofinansowania

CTL Logistics z 15 milionami złotych dofinansowania
CTL Logistics po raz pierwszy skorzysta ze środków publicznych i od razu dostanie z puli Unii Europejskiej kilkanaście milionów złotych. Przewoźnik otrzyma zwrot niemal połowy środków przeznaczonych na zakup 75 sztuk wagonów platform, które będą wykorzystywane w transporcie intermodalnym.

– Będzie to pierwszy projekt inwestycyjny naszej firmy, który zostanie zrealizowany przy udziale środków unijnych. Tym bardziej cieszy nas zatem fakt, że nasz wniosek został wysoko oceniony i że przyznano nam całą kwotę, o którą wnioskowaliśmy – przyznaje prezes CTL Logistics Grzegorz Bogacki.

CTL Logistics na realizację projektu zakupu 75 wagonów platform do transportu intermodalnego wyda w sumie prawie 37 milionów złotych brutto. Największą część tej sumy stanowi 30 milionów złotych netto, które zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i to właśnie połowę tej kwoty stanowi dofinansowanie Unii Europejskiej. Przewoźnik otrzyma fundusze z „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” w ramach „Osi priorytetowej III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego” oraz „Działania: 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych”. 15 milionów złotych, które ma otrzymać CTL Logistics, stanowi sto procent wnioskowanego przez przewoźnika poziomu dotacji.

Zgodnie z planem proces zakupu nowych jednostek rozpocznie się pod koniec listopada 2018 r. W pierwszej fazie projektu zostanie wyłoniony dostawca wagonów. Zakończenie projektu ma nastąpić natomiast w pierwszej połowie 2020 r. Wówczas 75 nowych jednostek uzupełni obecny ilostan przewoźnika, który stanowi ok. 180 wagonów platform. Pozyskany sprzęt pozwoli spółce zwiększyć udział transportu intermodalnego w strukturze przychodów.

- W tym obszarze działalności usługowej Spółka upatruje swojej szansy rynkowej. Prognozowany rozwój transportu  intermodalnego, doposażenie w niezbędny sprzęt i posiadane doświadczenie w realizacji międzynarodowych, złożonych przewozów intermodalnych choćby do Hamburga czy Bremerhaven pozwala nam realnie oceniać swoje szanse na rynku - ocenia prezes Bogacki.

jagr./pr

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×