26 sierpnia 2019

Transport i Spedycja » Kolejowy

Najlepszy wynik PKP LHS w historii

Najlepszy wynik PKP LHS w historii
W 2018 r. spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa przewiozła łącznie 10 mln 716 tys. ton towarów, uzyskując najwyższy wynik w historii. W ubiegłym roku spółka odnotowała również 6,5% wzrost przewozów w porównaniu do 2017 r.

Rok 2018 był również rekordowy dla spółki pod względem zrealizowanych inwestycji.

W 2018 r. wzrosły przewozy rudy żelaza, węgla kamiennego, cementu, wapna, wyrobów metalowych, a także produktów rolnych, artykułów spożywczych i pasz. Wzrosty były możliwe dzięki rozbudowie infrastruktury przewozowej i przeładunkowej oraz lepszej gospodarce wagonowej. Udział rudy żelaza w przewozach ogółem wyniósł 44,53%.

– Jestem dumny z rosnących wyników przewozowych, które osiągnęliśmy pomimo realizowanych prac modernizacyjnych. Dlatego chciałbym podziękować naszym partnerom oraz całemu zespołowi za wytężoną pracę – stwierdził Zbigniew Tracichleb, Prezes Zarządu PKP LHS.

Spółka większość inwestycji realizuje ze środków własnych, natomiast w 2018 r. pozyskała dodatkowo 121 mln zł z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych.

W 2018 roku zakończony został pierwszy etap modernizacji stacji Zamość Bortatycze, gdzie uruchomiono nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym, który pozwala zwiększyć przepustowość stacji i bezpieczeństwo pracowników. Sfinalizowano również projekt modernizacji największej stacji na linii szerokotorowej – Sławków LHS, gdzie powstał nowy układ torowy i komputerowy system sterowania.

Spółka zmodernizowała 10 lokomotyw, a także kontynuuje budowę światłowodu, co pozwoliło zwiększyć możliwości planowania i realizacji przewozów. Przygotowywane są analizy dotyczące opłacalności ewentualnej elektryfikacji i przedłużenia linii szerokotorowej. Wartość projektów zrealizowanych w 2018 r. wyniosła ok. 120 mln złotych.
PKP LHS zarządza 2% polskiej sieci kolejowej, przewożąc ponad 4% wszystkich ładunków i wykonując prawie 7% pracy przewozowej w całym kraju.

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×