18 lutego 2020

Transport i Spedycja » Kolejowy

Odcinek wschodniej obwodnicy Olsztyna dostępny dla kierowców

Odcinek wschodniej obwodnicy Olsztyna dostępny dla kierowców
1 lutego 2019 r. udostępniony do ruchu został 9-kilometrowy odcinek obwodnicy Olsztyna pomiędzy węzłami Olsztyn Wschód i Olsztyn Jaroty. Stanowi on część południowej obwodnicy Olsztyna realizowanej w ramach drogi ekspresowej S51. Inwestycja powstaje przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

W budowie pozostaje jeszcze część obwodnicy od węzła Olsztyn Południe do węzła Olsztyn Jaroty, której ukończenie jest planowane pod koniec kwietnia 2019 r.

Odcinek obwodnicy Olsztyna w ciągu S51 o dł. 16 km omija miasto od południowo–wschodniej strony. Połączenie z siecią dróg lokalnych zapewnią węzły Olsztyn Jaroty, Olsztyn Wschód oraz Olsztyn Pieczewo. Planowany termin zakończenia inwestycji to 29 kwietnia 2019 r., natomiast udostępnienie  węzła Pieczewo przewidziane jest na czerwiec 2019 r.

Obwodnica Olsztyna w ciągu S51 połączy się na węźle Olsztyn Południe z oddanym do ruchu 6 grudnia 2018 r. odcinkiem obwodnicy w ciągu DK16 Olsztyn Zachód – Olsztyn Południe. W docelowym układzie nowa droga poprawi układ drogowy i warunki transportowe Olsztyna i okolic. Umożliwi eliminację znaczącej części ciężkiego ruchu z zatłoczonego centrum miasta oraz obsługę ruchu tranzytowego. Obwodnica zwiększy atrakcyjność turystyczną regionu i umożliwi szybszy rozwój gospodarczy.

Inwestycja realizowana jest w systemie „Projektuj i buduj”. Koszt robót budowlanych  to 1 050 mln zł, wartość całego projektu, z uwzględnieniem kosztów dokumentacji, wykupów, prac archeologicznych, nadzoru i robót wynosi  1 166 mln zł. Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej to  532,8 mln zł.
jagr. GDDKIA

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×