19 stycznia 2020

Transport i Spedycja » Kolejowy

Więcej pieniędzy na inwestycje w linie kolejowe

Więcej pieniędzy na inwestycje w linie kolejowe
19 lutego 2019 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, przedłożoną przez ministra infrastruktury.

- Porty w Gdyni, Gdańsku, Świnoujściu i Szczecinie są naszym oknem na świat. Dzisiejsza uchwała Rady Ministrów zwiększająca środki finansowe na poprawę dostępu koleją do tych portów, jeszcze szerzej otwiera to okno i umożliwia dalszy dynamiczny rozwój polskich portów – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
- Zwiększenie budżetu Krajowego Programu Kolejowego do prawie 70 mld zł świadczy o zaufaniu do działalności, jaką prowadzimy modernizując linie kolejowe – stwierdził wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Zmiana Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku dotyczy zwiększenia o 3,2 mld zł środków na realizację przedsięwzięć konkursowych współfinansowanych w ramach instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF), który wspiera rozwój trzech obszarów: transportu, energetyki i telekomunikacji.

Na realizację KPK do 2023 r. przeznaczonych jest 66,4 mld zł. Po zmianach wydatki na program zostaną zwiększone o 3,2 mld zł, w tym  1,8 mld zł będzie pochodzić z budżetu państwa na dokapitalizowanie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA, co zapewni prawidłową realizację KPK do 2023 r.

Środki zostaną przeznaczone na projekty poprawiające infrastrukturę kolejową wiodącą do portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.
Będą to następujące projekty:
  • Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni;
  • Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu;
  • Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk.

Konieczność zwiększenia środków na te projekty wynika z przekroczenia wartości kosztorysowych inwestycji portowych.

1,4 mld zł ma pochodzić z kredytu, który zaciągną PKP Polskie Linie Kolejowe SA w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
Środki zostaną przeznaczone na współfinansowanie ww. projektów portowych oraz inwestycji na linii kolejowej E59 między Poznaniem a Szczecinem, w tym odcinka Wronki – Słonice, który został przesunięty z listy rezerwowej na podstawową w związku z uzyskaniem dofinansowania unijnego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×