22 maja 2018

Transport i Spedycja » Kurierzy i poczta

Podsumowanie roku DPD Polska – działalność CSR

Podsumowanie roku DPD Polska – działalność CSRNa początku 2016 roku DPDgroup ogłosiła międzynarodową strategię w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, Driving Change. Program obejmuje działania mające na celu  wsparcie lokalnych społeczności, promowanie przedsiębiorczości, działań na rzecz środowiska naturalnego oraz przyjaznej logistyki miejskiej.
DPD Polska zaoferowała w tym roku szereg ważnych prokonsumenckich rozwiązań. Są one zbieżne celami z Driving Change. Dobrym przykładem jest DPD Pickup, czyli uruchomiona właśnie sieć punktów nadań i odbioru, która pomaga zwiększyć efektywność procesu doręczenia, a przez to podnosi komfort odbiorców i mieszkańców miast. Zakres działań CSR obejmuje nie tylko inicjatywy związane z ekologią czy przyjazną logistyka miejską, ale także ze wspieraniem innowacyjności i lokalnych społeczności.
Przyjazna logistyka miejska
DPDGroup podejmuje starania, aby wzrost obsługi e-commerce jak najmniej wpływał na życie w miastach. Grupa rozwija narzędzia i usługi, które dają więcej możliwości nadawcom i odbiorcom przesyłek. Usługa Predict pozwala precyzyjnie określić moment doręczenia przesyłki i ułatwia kontakt z kurierem. Klient może także zawitać do punktu Pickup, żeby nadać lub odebrać paczkę wtedy, kiedy mu to najbardziej odpowiada.
- Obydwa rozwiązania powodują, że logistyka kurierska w centrach miast jest mniej uciążliwa dla mieszkańców. Sprzyja temu także dążenie DPDgroup do utrzymywania jak najmłodszej floty samochodów, których parametry zużycia paliwa i emisji spalin odpowiadają rygorystycznym wymogom – tłumaczy Maciej Głowacki, członek Zarządu DPD Polska i Dyrektor Operacyjny.
Neutralni dla środowiska
DPD dąży do tego, aby każda paczka została doręczona bez szkody dla środowiska naturalnego. Celem DPDgroup jest zredukowanie poziomu CO2 przed 2020 r. o 10% na każdą paczkę. Grupa dba także o jakość swojej floty samochodowej, gdyż nowsze pojazdy charakteryzują się niższą emisją spalin.

- Działania te z założenia nie wiążą się ze wzrostem kosztów dla Klienta. W ramach DPDgroup dokonujemy pomiarów emisji CO2 samochodów, optymalizujemy ich trasy, a dzięki usłudze Predict i sieci punktów nadań i odbiorów Pickup zwiększamy doręczalność już w pierwszej próbie – zapewnia Rafał Nawłoka. Temu celowi służy także przyjęty w firmie ekologiczny model prowadzenia biur, oparty na ograniczaniu zużycia wody i energii oraz recyklingu odpadów.
Bliżej społeczności
- Jako firma kurierska mamy wiele możliwości nawiązywania i budowania trwałych relacji z lokalną społecznością. Chcemy pomagać różnym grupom, angażując się m.in. w działania na rzecz dzieci i młodzieży będących w trudnej sytuacji życiowej – mówi Małgorzata Maj, rzeczniczka prasowa DPD Polska.
Już drugi rok z rzędu firma realizuje we współpracy z Towarzystwem Nasz Dom projekt "List do świętego Mikołaja". W grudniu br. pracownicy DPD sfinansowali gwiazdkowe prezenty już dla setki dzieci z ośmiu domów dziecka w Łodzi, Przemyślu i Mrągowie. Wiosną 2016 r. DPD Polska, także we współpracy z Towarzystwem Nasz Dom, uruchomiła pilotażowy program „Kierunek Samodzielność”, adresowany do młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych, uczącej się w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych. W ramach projektu zdolni uczniowie mogli ubiegać się o dofinansowanie do kursów pomagających zrealizować ich plany zawodowe.
- Unikalną wartością zaoferowaną młodym ludziom, którzy wzięli udział w projekcie, jest poczucie sprawczości i wpływu na własne życie – wyjaśnia Małgorzata Maj.
W 2016 r. DPD była partnerem logistycznym akcji „ReZimy Dobrem” youtubera Rezigiusza, który całkowity dochód przeznaczył na budowę integracyjnego placu zabaw przy Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. Firma kontynuuje także współpracę z Lubelskim Hospicjum dla dzieci im. Małego Księcia oraz prowadzi liczne zbiórki pieniężne i pomoc rzeczową dla najbliższych społeczności. Wsparła również amatorskie kluby sportowe w miejscach, w których prowadzi działalność, a także brała udział w akcji Latarnik Polski Cyfrowej nakierowanej na podnoszenie umiejętności obsługi komputerów w grupie wiekowej 50+.
Innowacyjna przedsiębiorczość
Postulat „Innowacyjna przedsiębiorczość” polega na kształtowaniu ducha przedsiębiorczości w firmie i poza nią. Kierując się tym przesłaniem, DPD Polska nawiązała w tym roku partnerstwo z Fundacją Nowych Technologii, organizatorem konkursu naukowego E(x)plory. Program E(x)plory jest największą w Polsce inicjatywą wpierającą utalentowaną młodzież w realizacji innowacyjnych projektów naukowych oraz promującą ich osiągnięcia na arenie międzynarodowej. DPD zapewnia logistykę instalacji festiwalowych i jest fundatorem jednej z nagród.
Firma realizuje obecnie pilotażowy projekt „DPD Wspiera to”, polegający na współpracy z platformą crowdfundingową wspieram.to. Jako partner logistyczny chce ułatwiać start ciekawym projektom biznesowym, społecznym lub kulturalnym. Beneficjentem projektu była m.in. Fundacja Uniwersytet Dzieci.
- Zwracamy się też do grup, które są wykluczone z normalnej aktywności zawodowej i społecznej nie tylko ze względu na sytuację rodzinną, ale także z innych powodów. Niepełnosprawni również potrzebują wsparcia w kształtowaniu przydatnych kompetencji życiowych, stąd nasz udział jako sponsora już po raz trzeci z rzędu w projekcie "Zobaczyć morze" skierowanego dla osób z dysfunkcją wzroku – wyjaśnia Rafał Nawłoka.
DPD nawiązała w tym roku współpracę z firmą Efektum, której pracownicy – osoby niepełnosprawne - wspierają ją jako konsultanci Conract Center. Współpraca ze spółką otwiera przed nimi szanse rozwoju zawodowego i materialnego


Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×