14 listopada 2018

Transport i Spedycja » Kurierzy i poczta

Lotniska w Nepalu przygotowane na przyszłe klęski żywiołowe

Lotniska w Nepalu przygotowane na przyszłe klęski żywiołoweW ciągu 48 godzin po trzęsieniu ziemi w Nepalu (kwiecień 2015 r.), na główne lotnisko w kraju masowo przybywała pomoc humanitarna oraz zespoły ratownicze z całego świata. W tydzień po katastrofie, z powodu napływu samolotów z pomocą, uszkodzeniu uległ pas startowy, na którym nie mogły lądować duże samoloty.
Lotniska odgrywają krytyczną rolę w skanalizowaniu pomocy humanitarnej i zespołów ratunkowych w krótkim czasie po katastrofie. Oprócz dysponowania niezbędną infrastrukturą pozwalającą na bezproblemowe dostarczanie pomocy do społeczności dotkniętych klęską, przeszkolenia wymaga zespół udzielający pomocy na miejscu.


UPS przekazuje 500 tys. USD Nepalowi

Trzęsienia ziemi z 2015 r. pokazały, że odpowiedni poziom infrastruktury oraz skuteczne działania logistyczne nie tylko ratują życie, ale pozwalają zmniejszyć koszty ekonomiczne. Mając to doświadczenie w pamięci, nepalskie władze zarządzające lotniskami, przedstawiciele ministerstwa spraw wewnętrznych, Siły Zbrojne Nepalu i inne organizacje niosące pomoc humanitarną, podjęli współpracę w zakresie wzmocnienia struktur gotowości kryzysowej na dwóch najbardziej strategicznych lotniskach w Nepalu: na lotnisku międzynarodowym Tribhuvan w Katmandu oraz na lotnisku Nepalgunj.
Warsztaty Get Airports Ready for Disaster (GARD)
Na początku lutego br. Grupa Deutsche Post DHL i Przedstawicielstwo Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) przeprowadziły czterodniowe warsztaty Get Airports Ready for Disaster (GARD - Lotniska Przygotowane na Katastrofę), z udziałem ponad 30 wyższych przedstawicieli agencji rządowych oraz lotnisk. Podczas warsztatów opracowano plan działań przygotowujący lotniska w Nepalu na przyszłe klęski. "Trzęsienie ziemi z 2015 r uświadomiło, jak istotną rolę odgrywają lotniska w nepalskiej sieci reagowania kryzysowego" - powiedziała Valerie Julliand, koordynator-rezydent UNDP. "Nie możemy czekać na nadejście kolejnej klęski żywiołowej, aby wdrożyć odporne i skuteczne plany awaryjne pozwalające na zarządzanie napływem pomocy dla ludzi w potrzebie. Warsztaty GARD to kluczowy etap prac UNDP w zakresie wspierania rządu Nepalu nad stworzeniem kraju odpornego na klęski i przygotowania lotnisk na niezwłoczne reagowanie w sytuacjach kryzysowych."
uzależniony jest od dostaw pomocy transportem lotniczym. W ramach warsztatów GARD eksperci Nepal, położony w górach i bez dostępu do morza, w sytuacjach klęsk i katastrof w znacznej mierze lotniczy Grupy DHL oraz liderzy UNDP podzielili się z uczestnikami najlepszymi praktykami z zarządzania logistyką podczas klęsk oraz opracowali wraz z nimi indywidualnie dostosowane plany reagowania kryzysowego dla obu lotnisk. Warsztaty pozwolą także zwiększyć świadomość obniżania ryzyka klęsk oraz określić priorytety inwestycyjne w infrastrukturę krajową, które mogą jeszcze bardziej zwiększyć odporność łańcuchów dostaw pomocowych w czasie klęsk.
Minimalizowanie zatorów logistycznych
"Przejrzysty i elastyczny plan działania pomaga operatorom lotnisk zminimalizować zatory logistyczne i lepiej zarządzać nagłym napływem pomocy oraz dostaw żywności, wody i środków medycznych, a także personelu organizacji pozarządowych przybywających do kraju" - powiedział Chris Weeks, dyrektor ds. humanitarnych DHL.
"Trzęsienia ziemi z 2015 r. pokazały, że skuteczne kierowanie pomocy z lotnisk do społeczności dotkniętych kataklizmem wymaga odpowiednich możliwości infrastrukturalnych i szybkich procedur administracyjnych. Oprócz oceny obiektów lotniska i zwiększenia wiedzy personelu, warsztaty zaowocują szeregiem działań następczych, między innymi planem działań, który przetestujemy w szeregu ćwiczeń symulacyjnych" powiedział Sudhir Kumar Chaudhary, dyrektor działu operacji lotniczych na lotnisku międzynarodowym Tribhuvan.
Program GARD
W 2009 Grupa Deutsche Post DHL we współpracy z Przedstawicielstwem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) opracowała program GARD mający na celu przygotowanie lotnisk w obszarach nawiedzanych przez klęski żywiołowe na radzenie sobie z gwałtownym napływem pomocy humanitarnej w następstwie kataklizmu. Program ten pozwala także różnym organizacjom i agencjom pomocy lepiej zrozumieć procesy dziejące się na lotniskach po klęsce żywiołowej. Do dnia dzisiejszego program GARD był prowadzony na około 40 lotniskach w Armenii, Bangladeszu, Republice Dominikany, Salwadorze, Indiach, Indonezji, Jordanii, Libanie, Macedonii, Nepalu, Panamie, Peru, na Filipinach, Seszelach, w Turcji i Sri Lance. Trenerzy GARD i materiały szkoleniowe zapewniane są nieodpłatnie przez Grupę DP DHL, a UNDP realizuje projekt i ułatwia koordynację z władzami państwowymi. Organizacja warsztatów szkoleniowych GARD oraz koszty logistyczne są w pełni pokrywane przez UNDP przy udziale rządu Niemiec. 
GARD stanowi integralną część programu DHL  GoHelp , w ramach którego Grupa łączy swoje działania związane z gotowością i zarządzaniem kryzysowym. W przypadku klęski Zespoły Reagowania Kryzysowego (DTR) zapewniają pomoc kryzysową i dbają o to, aby pomoc humanitarna mogła być przyjmowana w sposób skoordynowany i przekazywana do odpowiednich organizacji pomocowych. Zespoły Reagowania Kryzysowego powstały we współpracy z Biurem ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (UNOCHA). Obejmują one ogólnoświatową sieć ponad 400 wolontariuszy - specjalnie przeszkolonych pracowników Grupy DHL.
źr. DHL

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×