23 marca 2019

Transport i Spedycja » Kurierzy i poczta

Poczta Polska i PKP S.A. zawierają współpracę

Poczta Polska i PKP  S.A. zawierają współpracę

Dwie największe państwowe spółki podpisały list intencyjny w sprawie współpracy. Celem porozumienia będzie rozwijanie usług logistycznych poprzez budowę centrów logistycznych na gruntach należących do obu spółek.


Dzisiaj podpisujemy list intencyjny, dotyczący współpracy mającej na celu rozwój usług logistycznych, rozwoju centrów dystrybucyjnych i logistycznych z wykorzystaniem nieruchomości należących do obu podmiotów  -  powiedział Krzysztof Mamiński, prezes PKP S.A.


Grunty, w głównej mierze te należące do PKP S.A., zostaną podzielona na dwa kategorie: centra logistyczne połączone z linią kolejową oraz centra, magazyny i sortownie bez połączenia kolejowego, ale zlokalizowane przy drogach i łatwo dostępne dla pojazdów ciężarowych. Pierwsze przeznaczone będą dla wspólnych spółek, drugie trafią do sprzedaży do pocztowców.


Współpraca Poczty Polskiej z PKP ma służyć dobremu wykorzystaniu należących do obu spółek nieruchomości. Ich część o atrakcyjnej lokalizacji. Nieruchomości mają potencjał do realizacji inwestycji logistycznych. Lokalizacja niektórych nieruchomości PKP mogłaby posłużyć nam dla sortowni przesyłek i innych punktów logistycznych Poczty. Bez znacznych inwestycji w infrastrukturę logistyczną w ciągu najbliższych lat sieć Poczty uległaby przeciążeniu, a czas dostawy przesyłek musiałby się wydłużyć. Analizujemy możliwości wspólnego inwestowania i zagospodarowania tych nieruchomości – powiedział Przemysław Sypniewski, prezes zarządu Poczty Polskiej.


Poczta Polska wytypowała około 48 nieruchomości, które mogą być przeznaczone na wspólne przedsięwzięcia. Finalne decyzje dotyczące wykazu gruntów pod realizację inwestycji padną 3 miesiące od podpisania umowy.

BWPodaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×