16 lutego 2019

Transport i Spedycja » Lotniczy

Cargo lotnicze z Państw Trzecich

Cargo lotnicze z Państw Trzecich
Nowe zasady wyznaczania przewoźnika ACC3
Jak poinformował Urząd Lotnictwa Cywilnego - od 1 lutego 2012 r. każdy przewoźnik przewożący ładunek lub pocztę z portu lotniczego w państwie trzecim w rejsie transferowym, tranzytowym lub w celu rozładunku będzie wyznaczony jako "Przewoźnik ładunków lotniczych lub poczty lotniczej prowadzący przewozy z portu lotniczego państwa trzeciego do Unii" (ACC3).
Zgodnie z pkt. 6.8.1.1 a) załącznika do rozporządzenia 859/2011 z 25 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 185/2010 ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, to prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego jest odpowiedzialny za wyznaczenie jako ACC3 przewoźnika.

Stawki lotniskowych opłat terminalowych ustalone

Dlatego z chwilą wyznaczenia jako ACC3, prezes ULC przekazywać będzie niezbędne informacje dotyczące przewoźnika lotniczego do Komisji Europejskiej, która udostępniać je będzie pozostałym Państwom Członkowskim.
Prezes ULC jest odpowiedzialny za wyznaczenie jako ACC3 przewoźnika:
  • wymienionego w załączniku do rozporządzenia Komisji (UE) nr 394/2011 (wykaz podmiotów przypisanych dla Polski),
  • posiadającego certyfikat przewoźnika lotniczego wydanego przez Prezesa ULC, w przypadku przewoźników lotniczych nieujętych w wykazie w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 394/2011,
  • mającego swoją główną bazę operacyjną na terenie Polski.

Rośnie „cargo” na warszawskim lotnisku
Przewoźnicy, notyfikowani do Komisji jako ACC3, zgodnie z przewidzianą procedurą, będą uznawani we wszystkich państwach członkowskich UE względem wszystkich operacji ze zgłoszonego portu lotniczego państwa trzeciego na terytorium UE.
Zainteresowanych zapraszamy na stronę Urzędu Lotnictwa Cywilnego, gdzie znajdują się szczegółowe informacje nt. ACC3.
jagr./ULC

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×