25 stycznia 2020

Transport i Spedycja » Wodny

Rosną przeładunki w BCT

Rosną przeładunki w BCT
W 2011 roku BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdyni przeładował 361 856 TEU, co stanowi prawie trzydziestoprocentowy wzrost w stosunku do roku 2010. Znacznie zwiększył się również udział transportu intermodalnego. Kontenery przywiezione koleją stanowiły ok. 37 % wszystkich przeładunków, czyli ponad 20% więcej niż w 2010 r.
Dzięki poczynionym inwestycjom wydajność pracy terminalu wzrosła do 30 ruchów na godzinę. W 2011 r. BCT otrzymał również rekomendację na dotację ponad 53 mln zł z Unii Europejskiej na dalszy rozwój terminala.

BCT coraz nowocześniejszy

- Ogromnym sukcesem minionego roku jest to, że bardzo wzrosła wydajność pracy i jakość prowadzonych na terminalu operacji. Obecnie wydajność suwnicy przekracza 30 ruchów na godzinę. To przenosi nas do ligi światowej i znacznie skraca czas obsługi przypływających statków – mówi Krzysztof Szymborski prezes zarządu BCT.
Ubiegły rok był udany dla BCT oraz dla całego Portu Gdynia. Pomyślnie zakończono projekt pod nazwą "Przebudowa kanału portowego w porcie Gdynia", dzięki któremu poprawiono warunki nawigacyjne i pogłębiono kanał portowy do 13,5 m. W wyniku tych działań do BCT mógł wpłynąć w lutym 2011 roku największy w historii gdyńskiego portu kontenerowiec MSC Fortunate o zanurzeniu ok. 13 m i pojemności ponad 5.700 TEU.

Port Gdynia inwestuje w "suprastrukturę"
W marcu 2011 BCT uruchomił nowe połączenie na trasie Gdynia – Wielka Brytania, co znacznie zmniejszyło koszty ponoszone przez operatorów i pozytywnie wpłynęło na gospodarkę morską całego regionu. Końcówka roku zaowocowała pozyskaniem armatora Mann Lines oraz zainstalowaniem przez Pomorską Izbę Celną na terenie BCT najnowocześniejszego w Polsce skanera do prześwietlania kontenerów.
jagr./pr

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×