6 grudnia 2019

Transport i Spedycja » Wodny

Unia Europejska zaostrza kontrole...

Unia Europejska zaostrza kontrole...
... ws. przestrzegania dyrektywy siarkowej
Dwa tygodnie po wprowadzeniu dyrektywy siarkowej, Unia Europejska jest gotowa na zwiększenie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących zawartości siarki w paliwach stosowanych na jednostkach poruszających się w obszarach SECA (specjalnych strefach kontroli emisji).
Dyrektywa siarkowa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku, jednak dopiero dwa tygodnie później państwa członkowskie Unii Europejskiej osiągnęły porozumienie w sprawie umów o zaostrzeniu kontroli. Oznacza to, że władze będą teraz dokładniej monitorowały przestrzeganie przez armatorów przepisów, których celem jest ograniczenie emisji siarki o 90%.

Duńskie porty stawiają na LNG

Umowa między państwami członkowski zobowiązuje je do wykonywania częstszych kontroli statków, a także pobierania próbek z jednostek pływających w obszarze SECA. Ponadto, wszystkie dane pochodzące z próbek muszą być zgłoszone do Komisji Europejskiej.
Dania jest jednym z krajów, które zaplanowały kontrole jeszcze w okresie, kiedy Unia Europejska prowadziła powolny proces osiągania porozumień w tym względzie. Jednakże Kirsten Brosbøl, minister ochrony środowiska Danii, jest zadowolona z wypracowanego kompromisu między państwami, zarówno ze względu na ochronę środowiska jak i duński przemysł morski. Podkreśla ona, że Dania jest już na zaawansowanym etapie planowania kontroli, a duńscy przewoźnicy pracują nad ostatecznym potwierdzeniem, że ich statki działają zgodnie z nowymi przepisami.
Dla Kirsten Brosbøl oznacza to, że ekologiczny przemysł morski Danii będzie bardziej konkurencyjny. Dania planuje wdrożyć lotniczy system monitorowania statków przy wykorzystaniu jednostek pływających i dronów, którego celem będzie zapewnienie większej kontroli statków w duńskich portach.
Duńscy przewoźnicy morscy od dłuższego czasu domagają się zwiększenia egzekwowania przepisów prawa, ponieważ mają obawy o swoją konkurencyjność na rynku w stosunku do łamiących prawo. Zużycie paliwa oczywiście jest zależne od wielkości i prędkości statków, ale dodatkowe koszty związane z dyrektywą siarkową mogą wynosić około 80 tys.-150 tys. dolarów za kurs z Kanału La Manche aż do Morza Bałtyckiego i z powrotem.
Związek zrzeszający armatorów duńskich jest również zadowolony z przyjętych przez UE wymogów monitorowania, jednakże dalej widzi zagrożenie nie przestrzegania przepisów wśród pozostałych przewoźników prowadzących przewozy morskie w obszarze SECA (Morze Bałtyckie, Morze Północne i Kanał La Manche) a niepochodzących z krajów członkowskich UE.
Operator DFDS, wśród duńskich przewoźników dokonał największych inwestycji na tle innych duńskich przewoźników. Wydał około 118 milionów dolarów na systemy oczyszczania spalin. W związku z tym firma występuje ze stanowiskiem wspierania wszystkich inicjatyw mających na celu zwiększenie kontroli emisji siarki.

...ale przewoźników kosztować to będzie 10 mld euro
Armatorzy morscy, żeby sprostać wymaganiom dyrektywy siarkowej, która weszła w życie 1 stycznia 2015 roku, najczęściej używają paliwa o niskiej zawartości siarki, instalują płuczki spalin, napęd LNG lub budują nowe jednostki. Według raportu przedstawionego Komisji Europejskiej przebudowa istniejących jednostek (płuczki spalin, LNG) lub budowa nowych, ma kosztować przewoźników morskich w ciągu najbliższych kilku lat nawet 10 miliardów euro. Szacunki Komisji Europejskiej mówią o kwocie 5-10 miliardów euro.
Raport został przedstawiony we wstępnej formie przed świętami Bożego Narodzenia, a ostateczna jego wersja zostanie zaprezentowana wiosną 2015 roku. Prezentacja ostatecznej formy raportu nastąpi w ramach dyskusji Unii Europejskiej na temat finansowania gigantycznych programów inwestycyjnych w infrastrukturę. W związku z tym, finansowanie płuczek spalin, napędów LNG lub zupełnie nowych statków ma stanowić tylko jeden z elementów, które stanowi potencjalne wyzwanie.
W raporcie możemy odczytać, że według szacunków firmy z branży morskiej przez wymóg dyrektywy siarkowej, na instalację płuczek spalin, LNG i zakup nowych statków będą potrzebowały od 5 do 10 miliardów euro.
Raport wskazuje również na potencjalne trudności w zapewnieniu długoterminowego finansowania dla projektów, jak również dla całego programu infrastruktury przed 2030 rokiem.

www.promy24.com

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×