20 stycznia 2019

Transport i Spedycja » Wodny

Pięć podmiotów chce modernizować tor wodny Świnoujście-Szczecin

Pięć podmiotów chce modernizować tor wodny Świnoujście-Szczecin


Pięć podmiotów chce zmodernizować tor wodny Świnoujście-Szczecin. W czwartek w Urzędzie Morskim w Szczecinie otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na modernizację i pogłębienie toru do 12,5 metra.

Urząd Morski w Szczecinie zamierza przeznaczyć na inwestycję 1,171 mld zł. Wszystkie pięć złożonych ofert przewyższa tę kwotę. Najniższą cenę - 1,336 mld zł - zaoferowało belgijsko-holenderskie konsorcjum.

Poza belgijsko-holenderskim konsorcjum swoje oferty złożyły także: belgijsko-polskie konsorcjum (1,768 mld zł), firma z Chin (1,711 mld zł), holendersko-polsko-duńskie konsorcjum (1,742 mld zł) i chińsko-polskie konsorcjum (1,722 mld zł).

Złożone przez wykonawców oferty będą szczegółowo analizowane i sprawdzane przez komisję przetargową. Jak powiedziała PAP rzeczniczka Urzędu Morskiego w Szczecinie Ewa Wieczorek, ogłoszenie wyniku przetargu planowane jest ze względu na skalę inwestycji za około miesiąc.

Przetarg obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i pogłębiarskich w ramach modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 metra. Wykonawca będzie musiał opracować dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskać pozwolenie na budowę.

Jak wielokrotnie podkreślali przedstawiciele branży morskiej, pogłębienie toru wodnego poprawi możliwości przeładunkowe szczecińskiego portu. Będą do niego wpływać statki o większym zanurzeniu.

W zakresie robót znalazło się pogłębienie toru na odcinku 62 kilometrów z poszerzeniem do szerokości 100 metrów w dnie na prostych odcinkach z poszerzeniami na łukach i odcinkach przejściowych, a także wykonanie mijanek.

Roboty obejmą również m.in. przebudowę skarp brzegowych bez umocnień, niwelację dna w strefie Świnoujścia, budowę i przebudowę umocnień brzegowych i budowli hydrotechnicznych oraz pogłębienie i poszerzenie obrotnic statków. W opisie znalazła się także budowa nowych pól refulacyjnych - sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim.

W grudniu 2017 r. podpisano umowę potwierdzającą przyznanie unijnych środków na modernizację toru wodnego, która będzie kosztowała około 1,38 mld zł, z czego unijne dofinansowanie to 1,18 mld zł.

Planowana inwestycja jest kontynuacją i trzecim etapem projektu modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin. Jej drugi etap pod nazwą "Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński), strona wschodnia i zachodnia" zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej 2007-2013.


Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×