18 czerwca 2019

Wiadomości » Wiadomości

Podsumowanie ONECARGO

Podsumowanie ONECARGO
Znaczenie logistyki dla gospodarki i jakości życia – podsumowanie Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO w Katowicach
Wpływ infrastruktury i logistyki na rozwój gospodarki, przełożenie na jakość życia, wykorzystanie usytuowania i atutów Polski oraz zrealizowanych już inwestycji – dominowały wśród tematów i dyskusji największego spotkania branży TSL (transport – spedycja – logistyka) w Europie Centralnej – Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO w Katowicach.
Infrastruktura i logistyka mają bardzo duże znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstw, począwszy od tzw. dużego przemysłu, na e-commerce kończąc. W każdym przypadku brak sprawnych rozwiązań blokuje dalszy rozwój – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizator wydarzenia. – Podczas kongresu zastanawialiśmy się, jak najlepiej wykorzystać zrealizowane już inwestycje, istniejące korytarze transportowe i międzynarodowy charakter branży. Nie zabrakło także debat poświęconych wyzwaniom – podsumowuje zakończony właśnie Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO w Katowicach.

Motory Polskiej Logistyki

Zawirowania w gospodarce, rozwój technologii i kryzys migracyjny w Europie to czynniki, które sprawiają, że firmom logistycznym trudno formułować nawet krótkoterminowe prognozy.
Prof. Halina Brdulak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wskazała na Europejskim Kongresie Logistycznym ONECARGO w Katowicach, że trendy i modele dotyczące transportu całkowicie się zmieniają. Po pierwsze, rośnie ryzyko związane z globalnym łańcuchem dostaw – poszczególne ogniwa pękają, gdy w danym kraju panuje niestabilna sytuacja ekonomiczna lub polityczna. Po drugie, rozwój technologii wymusza niestandardowe działania i coraz częściej zmusza do współpracy pomiędzy konkurentami, np. w zakresie tzw. ostatniej mili. Trzecie, globalne zjawisko, to postępująca urbanizacja.
Jak podkreśliła prof. Brdulak, kiedyś prognozy makroekonomiczne były bardziej trwałe i pozwalały na planowanie co najmniej w rocznym horyzoncie. Obecnie niepewność związana z koniunkturą w gospodarce nie pozwala przedsiębiorstwom na dłuższe prognozowanie zamówień – odbywa się ono w cyklu kroczącym, na kolejne 2-3 miesiące. Pytana o ocenę powrotu do realiów sprzed Strefy Schengen jednoznacznie wskazała, że miałoby to bardzo negatywny wpływ na czas i koszty transportu.
Na Europejskim Kongresie Logistycznym ONECARGO w Katowicach Olivier Claude Large, Area Manager for Central Europe Gefco Poland ocenił, że Polska staje się coraz ciekawsza dla branży logistycznej, m.in. dzięki rozwijającej się infrastrukturze. To powinno wspomagać wzrost efektywności logistyki i spadek jej kosztów.
– Polskę wyróżnia rozbudowana sieć coraz bardziej nowoczesnych lotnisk, duże inwestycje zrealizowane w portach morskich, dobra infrastruktura drogowa, kolejne inwestycje prowadzone na kolei. Katowice, położone na szlaku Północ–Południe/Bałtyk–Adriatyk, z wysoko rozwiniętą infrastrukturą, siecią dróg krajowych i połączeniami ze stolicami państw sąsiadujących to jeden z najszybciej rozwijających się tego typu obszarów w Europie. Jakość i merytoryka debat na Europejskim Kongresie Logistycznym ONECARGO w Katowicach potwierdziły, że to branżowe, międzynarodowe spotkanie zostało zorganizowane w dobrym miejscu i czasie – dodaje Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizator wydarzenia.
W Europejskim Kongresie Logistycznym ONECARGO w Katowicach (5-6 października 2015 r.) wzięło udział ponad 1000 osób, najważniejsze postaci Europy Centralnej z sektora logistyki, eksperci międzynarodowej branży TSL, przedstawiciele samorządu oraz krajowej i europejskiej administracji, a także osoby odpowiedzialne za strategie wiodących firm reprezentujących główne gałęzie branży logistycznej z Polski i Europy.


Wiedzą i doświadczeniem podczas dwudniowej debaty podzielili się szefowie wielu operatorów logistycznych i firm branży TSL, a także przedstawiciele nauki i administracji państwowej.
W dniach 5-6 października 2015 roku, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w ramach Europejskiego Kongresu Logistycznego odbyło się 25 sesji tematycznych poświęconych zagadnieniom: inwestycji infrastrukturalnych w Europie Centralnej, e-commerce i e-logistyce – w tym nowym technologiom rewolucjonizującym rynek, zintegrowanym usługom logistycznym, polityce Unii Europejskiej wobec kolei, infrastrukturze dla transportu intermodalnego w Polsce i Europie, roli portów morskich w polskiej i europejskiej logistyce, gospodarczym szansom na nowych trasach na Wschodzie, dylematom współczesnej logistyki, współpracy i komunikacji między nauką a biznesem, start-upom oraz szkolnictwu zawodowemu w kontekście potrzeb kolei.
Celem Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO jest stworzenie unikalnego forum wymiany opinii i doświadczeń, które wytyczać będzie kierunki dyskusji na temat biznesu TSL w Europie, stanie się głosem branży w dyskusjach z regulatorami, a także miejscem spotkań z kontrahentami.
jagr./PTWP

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×