18 czerwca 2019

Wiadomości » Wiadomości

Dobre wyniki handlu zagranicznego

Dobre wyniki handlu zagranicznego
Nadwyżka ponad 2 mld euro... po 8 miesiącach
Według wstępnych danych GUS, po 8 miesiącach 2015 r. eksport towarów z Polski zwiększył się o 7,2 proc. (do 115,6 mld euro), a import rósł ponad 2-krotnie wolniej, tj. o 3,3 proc. (do 113,4 mld euro). Zadecydowało to o przekształceniu notowanego przed rokiem deficytu na poziomie 1,9 mld euro w nadwyżkę w wysokości 2,2 mld euro.
Eksport do całej grupy rynków rozwiniętych zwiększył się o 9,3 proc. (do 98,9 mld euro), w tym do krajów UE o 10,1 proc. (do 91,5 mld euro). Relatywnie szybki wzrost sprzedaży na rynki unijne przełożył się na zwiększenie ich udziału w całkowitym polskim eksporcie, do prawie 80 proc. po 8 miesiącach 2015 r. Jednocześnie znacząco zwiększyła się nadwyżka wymiany z UE – o 5,4 mld euro, do blisko 23,9 mld euro.

Polska może zaoszczędzić 3,6 mld euro rocznie...

Wśród rynków unijnych szybszy, niż przeciętny dla całej UE, wzrost eksportu nastąpił w przypadku 14 z nich, w tym m.in. do: Niderlandów (o 18,4 proc.), Hiszpanii (o 16,6 proc.), Rumunii (o 13,7 proc.), Włoch (o 13,6 proc.), Wielkiej Brytanii (o 12,1 proc.), Austrii (o 11,9 proc.), Czech (o 11,9 proc.) oraz naszego głównego partnera handlowego, Niemiec (o 11 proc.).
Niewielki wzrost eksportu odnotowano natomiast do pozostałych krajów rozwiniętych, tj. o 0,5 proc. (do 7,4 mld euro). Wśród państw tej grupy notowano z jednej strony głęboki spadek wywozu m.in. do Norwegii (o ok. 20 proc.), z drugiej zaś dynamiczne jego zwiększenie m.in. do: Szwajcarii (o 16,1 proc.), USA (o 13,3 proc.) oraz Kanady (o 13,8 proc.).

Analogicznie jak w poprzednich miesiącach, w okresie styczeń-sierpień 2015 r. kształtowała się wymiana handlowa z rynkami rozwijającymi się i słabiej rozwiniętymi, gdzie eksport spadł o 3,8 proc. (do 16,7 mld euro), a import nieznacznie się zwiększył - o 0,5 proc. (do 38,1 mld euro). Skutkiem tego było pogłębienie i tak pokaźnego deficytu o ponad 0,8 mld euro, do 21,4 mld euro.
Spadek odnotowano w eksporcie na rynki Wspólnoty Niepodległych Państw, tj. o 23,1 proc. (do 6,5 mld euro), w tym do Rosji (o prawie 30 proc.), Ukrainy (o 9,6 proc.) oraz na Białoruś (o 28,3 proc.).

Dynamicznie za to wzrosła sprzedaż towarów na pozostałe rynki rozwijające się (poza WNP), tj. o 14,7 proc. (do prawie 10,2 mld euro). Wśród nich dynamicznie zwiększył się eksport m.in. do: Meksyku (1,8-krotnie), Egiptu (1,8-krotnie), Turcji (o 35 proc.), Arabii Saudyjskiej (o ponad 30 proc.) oraz Chin (o blisko 10 proc.).
W przekroju towarowym szybciej niż przeciętnie zwiększył się eksport m.in.: wyrobów przemysłu lekkiego (o 13 proc.), wyrobów drzewno-papierniczego (o 9,8 proc.), dominujących w polskiej wymianie z zagranicą wyrobów elektromaszynowych (o 9,6 proc.) oraz artykułów rolno-spożywczych (o 7,4 proc.).

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×