18 czerwca 2019

Wiadomości » Wiadomości

Ministrowie transportu o kolejowym korytarzu Bałtyk - Adriatyk

Ministrowie transportu o kolejowym korytarzu Bałtyk - Adriatyk
Od 10 listopada 2015 r. kolejowy korytarz towarowy Bałtyk-Adriatyk (RFC5) łączy centra przemysłowe Europy Środkowej z głównymi europejskimi portami Bałtyku i Adriatyku.
Uruchomiły go ministerstwa ds. transportu i zarządcy infrastruktury z Polski, Czech, Słowacji, Austrii, Słowenii i Włoch. Jest to jeden z 9 Kolejowych Korytarzy Towarowych stworzonych przez UE w celu promocji międzynarodowego, kolejowego transportu towarowego (Rail Freight Corridor No. 5 – RFC5).
Unijne Kolejowe Korytarze Towarowe są integralną częścią europejskiej polityki transportowej, przedstawionej w Białej Księdze dot. transportu, wydanej przez Komisję Europejską w 2011 r. oraz częścią polityk narodowych państw członkowskich zaangażowanych w stworzenie korytarzy.

Pierwszy odcinek trasy „Rail Baltica” gotowy...

Przyczyniają się do osiągnięcia ogólnego celu: zapewnienia wydajnych, konkurencyjnych i ekonomicznych usług transportu towarowego przy uwzględnieniu wpływu sektora transportowego na środowisko naturalne i zmiany klimatu, obniżania zużycia energii przez sektor transportowy oraz zmniejszanie ruchu na sieci drogowej.
Korytarz biegnie na osi północ-południe, łącząc ze sobą oraz z głównymi portami Bałtyku i Adriatyku główne centra przemysłowe w Polsce, Czechach, Słowacji, Austrii, Słowenii i Włoszech.


Na swojej drodze, RFC5 spotyka się z pięcioma innymi korytarzami, zapewniając tym samym skuteczne połączenie do wielu innych lokalizacji.
W ostatnich latach i dekadach poczynione zostały znaczące wysiłki w celu promocji wykorzystania kolei jako wydajnego, przyjaznego dla środowiska i bezpiecznego środka transportu. Jednakże efekty w zakresie międzynarodowego transportu kolejowego pozostawały w tyle za znaczącymi sukcesami innych segmentów transportu kolejowego. Aby poradzić sobie z tą sytuacją, celem korytarzy towarowych jest utworzenie w pełni zintegrowanego rynku wewnętrznego usług transportowych.

Aby osiągnąć ten cel, potrzebne było połączenie wysiłków wszystkich zaangażowanych stron. Ministerstwa ds. transportu, zarządcy infrastruktury, organy regulacyjne, przewoźnicy kolejowi i terminale położone wzdłuż korytarza, w ciągu ostatnich czterech lat ustanowiły struktury zarządcze w celu zapewnienia ram dla współpracy.
Dzięki tej intensywnej współpracy, wszystkie systemy i procedury potrzebne do rozpoczęcia działalności przez RFC5 są dostępne dla klientów od 10 listopada.
Korytarzowe “jedno okienko” (One Stop Shop), powstałe jako kluczowy atrybut korytarza, umożliwi przedsiębiorstwom kolejowym i spedytorom aplikowanie w jednym miejscu o przepustowość wzdłuż całego korytarza. Oferta składa się z predefiniowanych tras pociągów, które można rezerwować w trakcie tworzenia lub obowiązywania rocznego rozkładu jazdy pociągów. Dodatkowo, zarządcy infrastruktury pracowali nad harmonizacją zasad działania na ich sieciach. Najwyższej klasy system informatyczny będzie stosowany do dostarczania żądanych przez przedsiębiorców danych, aby umożliwić im przygotowywanie jak najlepszej oferty spedycyjnej.
Przewozy zamawiane w ramach struktur korytarza zaczną być realizowane w grudniu 2015 r., wraz z wprowadzeniem rozkładu jazdy na rok 2016. Zaczynając od uruchomienia pierwszego pociągu, w celu zapewnienia najwyższej jakości usług, działanie korytarza będzie monitorowane poprzez ciągły nadzór ruchu pociągów, analizę ankiet przeprowadzanych wśród klientów oraz okresowe ewaluacje strategiczne. Tym sposobem, RFC5 wraz z pozostałymi ośmioma kolejowymi korytarzami towarowymi, będzie stanowił podstawę dla prawdziwie europejskiej, konkurencyjnej sieci kolejowej.
jagr./MIR

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×