24 września 2018

Wiadomości » Wiadomości

Obwodnica Nysy dostępna dla kierowców

Obwodnica Nysy dostępna dla kierowców

6 października 2017 roku pozostała część obwodnicy Nysy w ciągu drogi krajowej nr 41 została dopuszczona do ruchu publicznego. Jest to odcinek o długości 9,1 km od węzła Nysa w rejonie tzw. „Górki Hanuszowskiej” w kierunku Prudnika zakończona rondem w rejonie miejscowości Niwnica.


W ramach tej części inwestycji wykonano 10 obiektów mostowych, 2 ronda i trasę zasadniczą w przeważającej części o przekroju tzw. 2+1. Zrealizowano kompletny system odwodnienia drogi wraz ze zbiornikami retencyjnymi. Wykonano również drogi dojazdowe do przyległych terenów rolniczych, przebudowano drogi kolidujące z obwodnicą, wykonano urządzenia ochrony środowiska, dokonano przebudowy infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunukacyjnej). Na rondach i węźle wykonano oświetlenie drogowe oraz na całej długości odcinka zainstalowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Największym obiektem mostowym na tym odcinku jest most M1 nad rz. Nysą Kłodzką o długości całkowitej 383 m. Most ten wykonano w technologii betonu sprężonego.

Wartość robót budowlanych na całej długości obwodnicy to prawie 307,5 miliona złotych brutto. Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych.

Obwodnica Nysy jest inwestycją o znaczeniu dla całego regionu. Spodziewane korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania obwodnicy to: przejęcie ruchu tranzytowego z dotychczasowych ciągów dróg krajowych i wojewódzkich, oddalenie korytarzy poruszania się ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych, skrócenie czasu podróży.

jagr./GDDKIA

 
Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×