19 grudnia 2018

Wiadomości » Wiadomości

Wózki widłowe dla branży rybnej

Wózki widłowe dla branży rybnej

Przemysł spożywczy stawia urządzeniom transportowym restrykcyjne wymagania higieniczne. W wybranych branżach pula oczekiwań obejmuje także odporność na gwałtowne zmiany temperatury i korozję chemiczną.

Do przedsiębiorstw charakteryzujących się szczególnie trudnymi dla sprzętu warunkami otoczenia należą firmy przetwórstwa rybnego. Sprawdziliśmy, jak z wyzwaniami tego typu radzą sobie w kraju będącym rybnym potentatem na Europejską skalę.

Norwegia jest największym producentem ryb w Europie. Według szacunków Eurostatu za 2015 rok, łączny wolumen tamtejszej hodowli i połowów sięga 3,5 mln ton. To prawie 3 razy więcej niż Hiszpania, unijny lider, pozyskujący w skali roku około 1,2 mln ton (i 16 razy więcej niż Polska z 221 tysiącami ton). Gdyby skandynawski kraj dołączył kiedyś do Wspólnoty Europejskiej zachowując skalę połowów i hodowli, wolumen produkcji ryb UE wzrósłby o 55%.

Ta gałąź przemysłu spożywczego jest jedną z najważniejszych, do których swoje rozwiązania kieruje w Norwegii Grupa STILL, dostawca kompleksowych produktów i usług transportu wewnętrznego , który z końcem 2016 roku otworzył tam swoje przedstawicielstwo. Na podstawie wdrożenia w Andenes Fiskemottak, skandynawskiego przedsiębiorstwa zajmującego się rybołówstwem, analizujemy, jak wyposażony powinien być wózek widłowy w tej branży.

Prócz związanych z bliskością od bieguna północnego zmian długości dnia i nocy, codzienność w miasteczku Andenes, przypomina to, co dzieje się i w naszych portach rybackich. Jeden za drugim do nabrzeża przypływają kutry z kontenerami wypełnionymi dorszem, plamiakiem i klinkowatymi. Poza sezonem do ich obsługi wystarczy 12 pracowników i 7 czołowych, elektrycznych wózków widłowych.

Kontenery, w których ryby są przewożone z kutrów do zakładu, wypełnione są morską wodą, rozchlapującą się podczas wyładunku. Podobnie jak wywołana zmianami temperatury podczas przejazdów z mroźnego nabrzeża do wnętrza hali kondensacja, znacząco może przyspieszać to procesy korozyjne na elementach wózka. Z punktu widzenia trwałości pojazdów to bardzo wymagające otoczenie – mówi Michał Stanisławski, dyrektor działu advanced applications STILL Polska. – By zapobiegać stopniowemu trawieniu powłok wskutek wilgoci oraz oddziaływań chemicznych, maszyny pokryto antykorozyjną farbą. Wszelkie szczeliny, przez które woda mogłaby dostać się w newralgiczne miejsca wypełniono silikonem. Wykonane z niego maty osłaniają dodatkowo mechanizm masztu, szczególnie narażony na kontakt z solą. Co więcej, plastikowe osłony zastąpiono wariantami ze stali nierdzewnej – relacjonuje dyrektor Stanisławski.

Przydatnym w rozładunku wyposażeniem dodatkowym są obrotnice, umożliwiające przelanie zawartości kontenera wprost do większego zbiornika, z którego ryby transportowane są taśmociągiem na linię produkcyjną. Dziennie transportowanych, przetwarzanych i pakowanych jest około 20 ton towaru. Ilość ta jednak radykalnie rośnie w wysokim sezonie, gdy w Morzu Norweskim roi się od ryb.

W tym regionie Norwegii najgorętszy okres przypada na czas pomiędzy połową stycznia a kwietniem. Wtedy to ławice docierają do archipelagu Lofoten, na którym leży Andenes. Zakład przechodzi wówczas na 3-zmianową organizację pracy, do stałej załogi dołącza 50 najemnych pracowników z Litwy, a do zestawu wózków – do 60 pojazdów z floty wynajmu STILL Norge.

– Wynajem krótkoterminowy to racjonalne rozwiązanie w branżach takich jak rybołówstwo, charakteryzujących się występowaniem szczytów logistyczne o dużym natężeniu. Usługa daje możliwość korzystania z pojazdów w czasie dostosowanym do sezonowości funkcjonowania przedsiębiorstwa bez konieczności ponoszenia obciążenia finansowego związanego z zakupem nowych pojazdów – mówi Michał Stanisławski. - Zaletą wynajmu jest również swoboda doboru dodatkowego osprzętu, dokładnie odpowiadającego specyfice funkcjonowania firmy w danym okresie.

Do dyspozycji klientów zainteresowanych wózkami z przeciwwagą są warianty z powłokami antykorozyjnymi, obrotnicami, widłami o niestandardowych długościach, ogrzewanymi kabinami czy olejami hydraulicznymi przystosowanymi do pracy na mrozie – wylicza dyrektor działu advanced applications STILL Polska.

Przedsiębiorcom wynajmującym maszyny najczęściej oferowana jest w ramach jednej umowy pełna obsługa serwisowa. Dzięki temu, nie trzeba uwzględniać w budżecie dodatkowych kosztów związanych z przeglądami i naprawami. Choć naszemu przemysłowi rybnemu daleko skalą działalności do Norwegii, dostosowane do jego potrzeb specjalistyczne rozwiązania intralogistyczne są co najmniej równie dobrze dostępne.

jagr./prPodaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×