22 lutego 2020

Wiadomości » Wiadomości

Radosław Krawczyk prezesem OT Logistics

Radosław Krawczyk prezesem  OT LogisticsRada Nadzorcza Spółki OT Logistics S.A. powierzyła Radosławowi Krawczykowi funkcję prezesa zarządu OT Logistics S.A. W skład zarządu wszedł również, delegowany na trzy miesiące, wiceprzewodniczący rady nadzorczej - Kamil Jedynak, który będzie odpowiadał za realizację Planu Naprawczego.

Radosław Krawczyk związany jest z OT Logistics od września 2017 roku, początkowo jako dyrektor finansowy spółki, a następnie – od 29 września 2017 roku – jako wiceprezes zarządu ds. finansowych. Jego zakres obowiązków obejmował realizację strategii, misji oraz krótko- i długoterminowych celów Spółki w zakresie finansów, a także organizacja i zarządzanie pracą działów pionu finansowego OT Logistics S.A. Radosław Krawczyk zarządzał w Grupie Kapitałowej obszarami business controllingu i konsolidacji, zakupów, IT oraz administracji. Nadzorował ponadto prace Centrum Usług Wspólnych, w którym skupione są działania Grupy z zakresu księgowości, kadr i płac.


Zmiany w zarządzie weszły w życie 25 marca br. Zarząd spółki OT Logistics S.A. będzie się składał z czterech osób: prezesa Radosława Krawczyka (odpowiedzialnego również za sprawy finansowe), wiceprezesa Andrzeja Klimka (sprawy operacyjne) oraz członków zarządu: Daniela Ryczka (sprawy handlowe) i Kamila Jedynaka (realizacja planu naprawczego).

Radosław Krawczyk ma kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, związane z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw a w szczególności: płynnością finansową, ryzykiem finansowym, polityką ubezpieczeniową i kredytową, windykacją należności, restrukturyzacją finansową i operacyjną. Do 2017 roku był związany zawodowo z Grupą PKP Cargo, pełniąc funkcję dyrektora finansowego oraz członka zarządu w spółkach zależnych Grupy w Polsce i w Niemczech. Radosław Krawczyk ma również wieloletnie doświadczenie w radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość, jak również studia MBA (Executive Master of Business Administration).

Kamil Jedynak
w 1998 roku ukończył studia magisterskie z Ekonomii na wydziale Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ma doświadczenie w koncernach międzynarodowych w zakresie rozwoju biznesu, zarządzania, analizy finansowej, sprzedaży i marketingu, optymalizacji i restrukturyzacji kosztowo-operacyjnej. W trakcie kariery zawodowej pracował m.in. dla takich firm jak: Euro Logistics Sp. z o.o., DHL Logistics Sp. z o.o. oraz British Petroleum Poland. Jest wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej OT Logistics S.A.

W grudniu ub.r. rezygnację ze stanowiska prezesa w zarządzie OT Logistics złożył Zbigniew Nowik.
  Na jego miejsce, jako pełniącego obowiązki prezesa na okres trzech miesięcy, Rada Nadzorcza oddelegowała Waldemara Maja, członka Rady Nadzorczej OT Logistics. Jego mandat wygasł 19 marca br.

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×