28 marca 2020

Wiadomości » Wiadomości

Ukraina w systemie karnetów ATA

Ukraina w systemie karnetów ATAOd 1 marca 2008, Ukraina jako 65 kraj przystępuje do stosowania Systemu Karnetów ATA, który umożliwia bezcłowy i bezpodatkowy, czasowy wwóz towarów na teren Ukrainy. Ten szczególny sposób odprawy celnej skierowany jest do osób, firm i instytucji, które wywożą towary bądź wyposażenie do wykorzystania podczas wystaw, targów, do prezentacji na spotkaniach biznesowych, czy też jako wyposażenie zawodowe.
 
W Polsce instytucją, która pełni funkcję zrzeszenia gwarantującego w systemie ATA i wydającą karnety ATA jest Krajowa Izba Gospodarcza, Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA.
Karnet ATA eliminuje zawiłą procedurę celną związaną z odprawą czasową. Użytkownik karnetu nie musi wypełniać dokumentu SAD, deklaracji celnych, czy też składać depozytów na wszystkich przekraczanych granicach.

 
Dokument ten został opracowany przez Radę Współpracy Celnej z pomocą Międzynarodowego Biura Izb Handlowych, działającego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu.
Konwencja ATA przewiduje następujące kategorie towarów, które mogą być przewożone z zastosowaniem karnetu ATA:
► próbki i wzory handlowe: wywożone za granicę w celach akwizycji, rozpoznania rynku, zademonstrowania wzorów przed zawarciem kontraktu handlowego,
► towary przeznaczone na targi i wystawy: wszelkiego rodzaju eksponaty, obudowy stoisk, wystrój stoisk itp.,
► wyposażenie zawodowe: sprzęt filmowy i telewizyjny, rekwizyty teatralne, instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy, aparatura badawcza, narzędzia itp.
Karnet ATA jest ważny 12 miesięcy od daty wydania. Wydanie karnetu wymaga złożenia kopii odpowiednich dokumentów poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem.
Co to jest karnet ATA

Przy okazji warto poinformować, że Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA Krajowej Izby Gospodarczej po przeprowadzonym audycie Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. uzyskało wspólny certyfikat IQNet i PCBC. Oznacza to, że Biuro spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001 (identycznej z ISO 9001:2000) w zakresie legalizacji dokumentów, wydawania świadectw i zaświadczeń, sprzedaży druków, wydawania karnetów ATA oraz organizacji szkoleń i warsztatów. (ebi./kig)

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×