19 października 2019

Wiadomości » Wiadomości

Stryków - Konotopa początek przetargu

Stryków - Konotopa początek przetargu
Przygotowania dla budowy autostrady A2 Stryków - Konotopa zgodne z planem
87 ofert wpłynęło w pierwszym etapie przetargu, na projekt i budowę autostrady A2 Stryków - Konotopa. Pod koniec przyszłego tygodnia poznamy oferty cenowe złożone przez wykonawców w postępowaniach przetargowych. Do 30 września 2009 roku, zgodnie z przyjętym harmonogramem, zostanie zakończony proces wyboru wykonawcy prac. 91-kilometrowy odcinek autostrady będzie gotowy do końca maja 2012 roku.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że w przetargu na wspomniany odcinek A2 nie zostało złożone żadne odwołanie od rozstrzygnięcia protestów dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W zawiązku z tym nie ma ryzyka niedotrzymania terminu składania ofert z uwagi na ewentualne odwołania i rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Odcinek A4 Przeworsk-Korczowa ma lokalizację

Oferty cenowe wykonawców startujących w postępowaniu przetargowym zostaną złożone do czwartku 13 sierpnia 2009 roku i wtedy nastąpi ich ogłoszenie. GDDKiA rozważała otwarcie ofert 11 sierpnia, ale z uwagi na to, że wykonawcy zadali 1203 pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, GDDKiA postanowiła dać firmom ubiegającym się o kontrakt dodatkowe dwa dni na zapoznanie się z udzielonymi wyjaśnieniami i uwzględnienie ich w cenach ofertowych.
Droga S3 już w 2010 roku
- Chcemy, aby oferty były dokładnie dopracowane i by na ich podstawie, zgodnie z planem, wybrać do końca września najkorzystniejsze. Jak zawsze, także w tym wypadku zależy nam na doskonałej współpracy z wykonawcami – mówi Tomasz Rudnicki, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Autostrada A2 Stryków – Konotopa powstanie w systemie „Projektuj i Buduj” w ciągu 32 miesięcy od daty podpisania umowy, czyli do maja 2012 roku. Budowę podzielono na pięć odcinków. Dla każdego z nich prowadzone jest oddzielne postępowanie przetargowe. Strategia GDDKiA w tej dziedzinie zaowocowała zgłoszeniem się kilkunastu firm zainteresowanych budowaniem każdego z fragmentów autostrady. Ogółem, wpłynęło 87 ofert.
ebi./GDDKiA

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×