24 maja 2018

Wiadomości » Wiadomości

Nowe zasady odprawy pasażerów na lotniskach

Nowe zasady odprawy pasażerów na lotniskach
Od 30 sierpnia 2006 r. obowiązują następujące zasady przy odprawie pasażerów i bagażu kabinowego na rejsy do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Izraela oraz do Wielkiej Brytanii:
Dopuszcza się przewóz wyłącznie jednego egzemplarza (torby, paczki, opakowania) bagażu kabinowego przez pasażera, o wymiarach nie przekraczających 45cm długości, 35 cm szerokości oraz 16 cm głębokości.
Obowiązuje zakaz przewozu w bagażu kabinowym jakichkolwiek płynów, żeli oraz aerozoli, w tym, past do zębów, kremów, szamponów, lakierów, odżywek, samoopalaczy, puszek z napojami, perfum, dezodorantów, itp. a także wszelkich przedmiotów fabrycznie lub własnoręcznie nasączonych substancjami płynnymi oraz wszelkich opakowań zawierających jakiekolwiek sprężone płyny lub gazy.

Dopuszcza się przewóz:
- Mleka oraz innych płynnych posiłków dla małych dzieci (zwłaszcza niemowląt) - w niewielkich opakowaniach (pojemnikach).
- Płynnych lub żelowych lekarstw, zgodnie z zaleceniem lekarza niezbędnych podróżnemu w trakcie lotu, po uprzednim sprawdzeniu, iż rzeczywiście występuje taka konieczność (np. na podstawie imiennego zaświadczenia lub innego imiennego zapisu lekarskiego o przyjmowaniu danego leku przez pasażera) oraz po stwierdzeniu autentyczności przedmiotowego leku - w tym przypadku brak jest limitu pojemności opakowania leku.
- Lekarstw i środków medycznych ogólnie dostępnych w sprzedaży, niezbędnych podróżnemu w trakcie lotu (włącznie z lekarstwami wytworzonymi na bazie roztworów solnych (saline solutions), kroplami do oczu oraz płynami do przechowywania soczewek - szkieł kontaktowych), po stwierdzeniu ich autentyczności, przy czym pojemność pojedynczego opakowania leku nie może przekraczać 120 ml (4 oz.).
- Napojów dla diabetyków, w tym soków, pod warunkiem wskazania przez podróżnego takiej potrzeby oraz że pojemność pojedynczego opakowania nie będzie przekraczała 148 ml (5 oz.).
Dopuszcza się do przewozu urządzenia elektroniczne, w tym przenośne komputery, telefony komórkowe i aparaty fotograficzne. Nowe zasady bezpieczeństwa zastępują wytyczne w tym zakresie wprowadzone w dniu 11.08.2006r. (ebi./mtib)

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×