28 marca 2020

Wiadomości » Wiadomości

Albania w systemie karnetów ATA

Albania w systemie karnetów ATA
... w tranzycie też
Z dniem 25 lutego br. -  Albania jako 72 kraj przystępuje do stosowania Systemu Karnetów ATA dla czasowych odpraw celnych. Wszyscy zainteresowani będą mogli czasowo wywozić z terenu Unii Europejskiej i wwozić do Albanii na podstawie karnetów ATA towary z przeznaczeniem na targi, wystawy, pokazy, wyposażenie zawodowe oraz wzory handlowe. Karnety ATA można będzie również stosować na przejazd tranzytem przez teren Albanii.
Karnety ATA to doskonałe narzędzie ułatwiające czasowy wywóz towarów, eliminujące zawiłą procedurę celną. Obecnie to najważniejszy i najpopularniejszy dokument celny odprawy czasowej towarów. Skrót ATA jest zestawieniem pierwszych liter francuskiego i angielskiego określenia odprawy czasowej tzn. „Admission Temporaire" oraz „Temporary Admission".

Dlaczego warto mieć karnet ATA?

Jak uzyskać Karnet ATA?
Prawo do nabywania karnetów przysługuje wszystkim polskim podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą (w tym instytucjom kultury, organizacjom pożytku publicznego itp.), po złożeniu:
  • wniosku podpisanego przez uprawnione osoby, dostępnego na http://www.ata.kig.pl/,
  • dokumentu potwierdzającego stosowny wpis do rejestru publicznego, zaświadczenia o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON, decyzji nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
Co to jest karnet ATA

W Polsce wydawaniem Karnetów ATA zajmuje się Krajowa Izba Gospodarcza Biuro Legalizacji Certyfikacji i Karnetów ATA, Dział Karnetów ATA.
jagr./KIG

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×