16 czerwca 2019

Wiadomości » Wiadomości

Cło antydumpingowe na chińskie "paleciaki"

Cło antydumpingowe na chińskie "paleciaki"
24 kwietnia 2013 r. zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 372/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r., nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz do UE ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części, obecnie objętych kodami CN ex 8427 90 00 i ex 8431 20 00. pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.
Nałożenie ww. cła odbyło się w następstwie częściowego przeglądu okresowego, wszczętego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009.
Wysokość nałożonego rozporządzeniem cła wynosi 70,8% dla wszystkich chińskich producentów eksportujących produkt, włączając w to badaną w przeglądzie okresowym firmę Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd.


Chińskie wózki paletowe (ręczne) – unijne postępowanie antydumpingowe

Warto zauważyć, ze poprzednie stawki ostatecznego cła antydumpingowego były niższe i mieściły się w przedziale od 7,6 % do 46,7 %.
Niniejsze postępowanie zostało wszczęte z urzędu przez Komisję Europejską (wszczęcie ex-officio) w ramach częściowego przeglądu okresowego, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego.
Należy zauważyć, że na cło antydumpingowe w wysokości 70,8 % nałożone niniejszym rozporządzeniem na „wszystkie inne przedsiębiorstwa” z Chin ma również zastosowanie do ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części wysyłanych z Tajlandii, niezależnie od tego, czy są one zgłaszane jako pochodzące z Tajlandii, czy też nie.
tekst rozporządzenia

Rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, tj. 25 kwietnia 2013 roku.

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×