25 stycznia 2020

Wiadomości » Wiadomości

Od 1 maja zgłoszenie celne tylko na dwa sposoby

Od 1 maja zgłoszenie celne tylko na dwa sposoby
Komunikat Służby Celnej dotyczący elektronicznych zgłoszeń celnych w procedurach przywozowych.
Ministerstwo Finansów uprzejmie przypomina, że stosownie do informacji przekazanych w komunikacie z 18 stycznia 2013 r., z dniem 1 maja br. możliwe będą tylko dwie formy zgłoszenia importowego: elektroniczna (podpisany kluczem komunikat zgłoszenia celnego) albo wyłącznie papierowa (dokument SAD). Począwszy od tego dnia zgłoszenie celne w postaci niepodpisanego kluczem komunikatu elektronicznego zostanie odrzucone przez system CELINA na etapie walidacji systemowej.

Jak zachować się w postępowaniu z organami celnymi

Dokumentu podpisanego elektronicznie nie da się przekazywać do systemu CELINA na nośnikach danych, np. na dyskietce, pendrive, CD, itp.
Z wyjątkiem procedury awaryjnej, z dniem 1 maja br. nie będzie więc dopuszczalny tryb postępowania polegający na dostarczeniu wersji papierowej zgłoszenia (dokument SAD) wraz z niepodpisanym komunikatem tego zgłoszenia.
Jednocześnie informuje się, że wprowadzane od 1 maja br. nowe zasady składania importowych zgłoszeń celnych nie dotyczą następujących grup dokumentów
składanych/rejestrowanych w systemie CELINA:
1) dokumentów, które nie są zgłoszeniami celnymi, tj:
- powiadomień przesyłanych w ramach realizacji procedury uproszczonej w miejscu (PWD),
- deklaracji skróconych do czasowego składowania (DS),
- deklaracji potwierdzających wspólnotowy status towarów (T2L),
2) dokumentów, które są pisemnymi zgłoszeniami celnymi, ale podlegającymi wyłącznie rejestracji przez organ celny w systemie CELINA, bez możliwości ich elektronicznej obsługi, tj:
- zgłoszenia niekompletne;
- dokumenty inne niż dokument SAD, np. karnet ATA, dokument odprawa czasowa - dokument dołączany do ustnego zgłoszenia celnego, formularz 302,
3) dokumentów, które stanowią potwierdzenie dokonania zgłoszenia celnego w formie ustnej
(DPDZ).
źródło: Departament Polityki Celnej,

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×