23 czerwca 2018

Wiadomości » Wiadomości

ULC przestrzega przed bioetanolem

ULC przestrzega przed bioetanolem Komunikat Urzędu lotnictwa Cywilnego: dla użytkowników samolotów lekkich, którzy stosują jako paliwo do napędu silników benzyn samochodowych zgodnych z normami PN-EN-228.
Od 2007 roku zostanie wprowadzone do obrotu w Polsce paliwo silnikowe zawierające 5% dodatek bioetanolu, dlatego ULC zwraca uwagę wszystkim, którzy użytkują samoloty statków wyposażone w silniki samochodowe lub motocyklowe zaadaptowane do lotnictwa, w tym także w silniki firmy Rotax, że mogą mieć problemy związane z bezpieczeństwem eksploatacji w przypadku zastosowania benzyn samochodowych.
„Zastosowanie paliw samochodowych z bioetanolem, może prowadzić do obniżenia bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych, dlatego ostrzegamy i zalecamy, aby każdy użytkownik przed podjęciem eksploatacji silnika na benzynach samochodowych dokładnie znał Normę jaką spełnia stosowane przez niego paliwo oraz właściwości użytkowe tego paliwa, ponadto aby zaopatrywał się w paliwo tylko w renomowanych sprawdzonych stacjach benzynowych”.

Dalej – ULC stwierdza, że „zastosowanie paliw samochodowych zawierających bioetanol, w lotnictwie zawsze wiąże się z podwyższonym ryzykiem, między innymi z uwagi na następujące zagadnienia, które należy rozważyć podejmując się używania tych paliw:
• szybsze starzenie się tego typu paliw,
• pochłanianie wody, co może prowadzić do zalewania odstojników i zatykania filtrów,
• alkohol ma bezpośredni negatywny wpływ na smarowanie silnika,
• wpływ zawartości wody w alkoholu na zwiększenie korozji elementów wewnętrznych silnika po jego zatrzymaniu lub jego dłuższym postoju,
• problemy eksploatacyjne w niskich temperaturach, zamarzanie wody w paliwie, tworzenie mieszanki paliwowo- powietrznej,
• możliwość powstawania korków oparów paliwa, na skutek obniżenia temperatury parowania paliwa z zawartością alkoholu,
• alkohol jest rozpuszczalnikiem, który może wymywać osady z układu paliwowego i przenosić je do filtrów lub gaźników,
X Polecamy artykuł:
Bus cięższy o ponad 100 %

• możliwość wystąpienia wyższych temperatur spalin (EGT) z powodu spalania bardziej ubogiej mieszanki powietrza z alkoholem.
ULC poleca także wszytkim użytkownikom statków powietrznych, w tym obowiązkowo eksploatujących silniki Rotax do biuletynu "Service Instruction SI-912-016 oraz SI-914-019" z 28.08.2006 r. do Instrukcji Obsługi Silników ROTAX 912 oraz ROTAX 914 (http://www.rotax-aircraft-engines.com/pdf/dokus/d03830.pdf), dotyczącego materiałów eksploatacyjnych dla tych silników, w którym określone jest, jakie następstwa może pociągać za sobą używanie paliwa z dodatkami biokomponentów i niewłaściwych olejów silnikowych.
Ostrzeżenie to dotyczy zarówno ww. silników firmy ROTAX oraz innych silników, w których paliwem jest benzyna samochodowa. (ebi./ulc)

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×