26 stycznia 2020

Wiadomości » Wiadomości

50% odliczenie VAT od paliwa od 1 lipca

50% odliczenie VAT od paliwa od 1 lipca
O nowych przepisach raz jeszcze
Wczoraj pisaliśmy o wejściu w życie od 1 lipca br. nowych przepisów dotyczących możliwości odliczenia podatku VAT od eksploatacji pojazdów służbowych do 3,5 tony. Dzięki tym zmianom, przedsiębiorcy wykorzystujący pojazd do celów mieszanych, za tankowanie zapłacą mniej.
Dzisiaj prezentujemy kolejne omówienie tego zagadnienia, tym razem przez Andrzeja Lazarowicza, prezesa wfirma.pl.

1 lipca weszła w życie zmiana w przepisach podatkowych. Na jej podstawie możemy już odliczyć 50% VAT od paliwa do samochodów osobowych w użytku mieszanym. Zmiana jednak dotyczyć będzie tylko paliwa zakupionego po 30 czerwca. Co natomiast z duplikatami i fakturami wystawionymi po 1 lipca, a dotyczącymi wcześniejszego nabycia paliwa?

Odliczenie podatku VAT od paliwa po 1 lipca

Odliczenie VAT od paliwa - do 30 czerwca i od 1 lipca
Od 1 kwietnia 2014 roku obowiązywał zakaz odliczania VAT od nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:
samochodów osobowych,
samochodów innych niż osobowe, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.
Zakaz obowiązywał tylko do 30 czerwca 2015 r. w przypadku, gdy pojazd nie był używany jedynie w działalności gospodarczej, ale też prywatnie. Fakt użytkowania samochodu dla celów firmowych należało udowodnić za pomocą m.in. ewidencji przebiegu pojazdu, która dodatkowo musiała zgadzać się ze stanami licznika. Obecnie, zarówno od samego nabycia pojazdu, jak i pozostałych wydatków eksploatacyjnych można odliczyć 50% VAT. Przepisy te stosuje się zarówno do samochodów osobowych, jak i motocykli. Przedsiębiorcy będą mogli więc odliczyć VAT od paliwa, nawet jeśli pojazd będzie wykorzystywany także prywatnie.

Paliwo zakupione w czerwcu, faktura wystawiona w lipcu
W przypadku, gdy paliwo zostało kupione w czerwcu, a faktura wystawiona w lipcu, zastosowanie ma następujący przepis ustawy o VAT: Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu (...). Oznacza to, że istotniejsza jest data zakupu paliwa i to ona wpływa na możliwość dokonania odliczenia 50% VAT od paliwa. Do sytuacji, gdy przedsiębiorca kupił paliwo przed 30 czerwca, a fakturę otrzymał po 1 lipca, stosuje się zatem przepisy obowiązujące przed wejściem w życie nowelizacji, a zatem zakazujące odliczenia podatku VAT od paliwa.

Duplikat faktury a odliczenie VAT

Prawo do odliczenia VAT przez przedsiębiorcę, który otrzymał po 1 lipca duplikat faktury za zakup paliwa do auta osobowego w użytku mieszanym, również zależy od daty sprzedaży. Jeśli miała ona miejsce do 30 czerwca 2015 r., przedsiębiorca nie ma prawa do odliczenia VAT.
Data wystawienia faktury, a właściwie data dokonania sprzedaży, ma znaczenie przy księgowaniu faktur za zakup paliwa do auta osobowego użytkowanego w celach mieszanych. Jeśli zakup miał miejsce do 30 czerwca 2015 r., data wystawienia lub otrzymania faktury po 1 lipca nie ma znaczenia - przedsiębiorcę będą obowiązywać przepisy przejściowe, które zabraniają odliczenia VAT.

Andrzej Lazarowicz,
prezes wfirma.pl

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×