24 kwietnia 2019

Wiadomości » Wiadomości

Firmoteka - co się dzieje w TSL

Firmoteka - co się dzieje w TSL
PEKAES wciąż na ścieżce wzrostu rentowności
Po trzech kwartałach 2015 roku Grupa PEKAES ponownie pokazuje dobre wyniki finansowe. Zysk netto po 9 miesiącach wyniósł 16,4 mln i był o 23 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2014 r. Rentowność EBITDA na działalności kontynuowanej wzrosła w tym okresie o 0,4 p.p., do poziomu 5,6 proc. W III kwartale 2015 roku Grupa wygenerowała przychody ze sprzedaży w wysokości 176,4 mln zł oraz 5,1 mln zł zysku netto.
Po trzech kwartałach Grupa PEKAES wypracowała ponad 522 mln zł przychodów ze sprzedaży. Największy udział w strukturze przychodów zajmuje niezmiennie spedycja i logistyka (415,4 mln zł).

Najważniejsze w działalności są kompetencje

W przedostatnim kwartale 2015 roku Grupa Kapitałowa PEKAES wygenerowała 176,4 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, z czego prawie 160 mln zł wypracował dominujący podmiot w Grupie, jakim jest spółka PEKAES SA. Po trzech kwartałach br. PEKAES osiągnął 16,4 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 23 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku. W samym III kwartale Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 5 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej za trzy kwartały br. wyniósł 14,1 mln zł (ponad 5 mln zł w III kwartale br.). Z kolei zysk brutto osiągnął po trzech kwartałach pułap 42,1 mln zł, wobec 42,3 na koniec września 2014 roku.
Na koniec III kwartału br. Grupa dysponowała kwotą 117 mln zł środków i ekwiwalentów pieniężnych.

MLP Group kontynuuje wzrostowy trend
O 7,2% do 80,8 mln zł zwiększyły się w pierwszych 9 miesiącach 2015 r. skonsolidowane przychody dewelopera powierzchni magazynowych w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku. Wartość kapitałów własnych wzrosła od początku roku o 12,3% do 626,4 mln zł, na co korzystny wpływ miała sprzedaż parku logistycznego MLP Tychy. Na poziomie wyniku netto Grupa MLP wypracowała 64,1 mln zł, czyli aż o 54,3% więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych, w pierwszych trzech kwartałach 2015 r. uzyskał 80,8 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza 7,2% poprawę w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na poziomie wyniku netto z działalności kontynuowanej Grupa w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku wypracowała 64,1 mln zł, czyli aż o 54,3% więcej w ujęciu rok do roku. Wartość kapitałów własnych (aktywów netto) na koniec września br. wyniosła 626,4 mln zł, czyli o 12,3% więcej niż na koniec 2014 r. Na wzrost aktywów netto istotny wpływ miała sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych należących do parku MLP Tychy, która nastąpiła w trzecim kwartale 2015 roku. Całkowity wpływ tej transakcji na wynik finansowy sięgnął 28,2 mln zł.
Całkowita powierzchnia wynajęta na koniec września 2015 roku wyniosła 358,5 tys. mkw. i zmniejszyła się o blisko 17% w stosunku do powierzchni wynajętej na koniec minionego roku. Miała na to wpływ głównie sprzedaż parku logistycznego MLP Tychy, którego powierzchnia wynosiła 90,6 tys. mkw.. Jednocześnie w trzech kwartałach br. Grupa MLP podpisała umowy najmu na 43,1 tys. mkw.. Na koniec trzeciego kwartału br. wskaźnik pustostanów zmniejszył się do poziomu zaledwie 3%.


Umowa za 16 mld USD za serwisowanie silników

Linie Emirates podpisały wartą 16 mld USD umowę OnPoint Solution z GE Aviation na konserwację, naprawy i przeglądy (MRO) silników GE9X, które będą zasilały flotę 150 Boeingów 777X na przestrzeni kolejnych 12 lat. To największa umowa typu MRO w historii Emirates.
Ponadto linie Emirates podpisały z GE Aviation wartą 36 mln USD umowę OnPoint Solution na okres 12 lat, która obejmuje usługi konserwacji i serwisowania różnych elementów awioniki, układu elektrycznego i mechanicznego we wszystkich samolotach Boeing 777 znajdujących się obecnie we flocie Emirates i kolejnych 44 Boeingach 777-300ER zamówionych przez przewoźnika.
Linie Emirates dysponują największą na świecie flotą Boeingów 777-300ER zasilanych silnikami GE90, a ponad 100 nowych maszyn i ponad 40 silników czeka na dostawę. Ponadto przewoźnik jest największym na świecie operatorem samolotów Airbus A380 z silnikami GP7200 produkowanymi przez Engine Alliance, spółkę joint venture GE Aviation i Pratt & Whitney.
  |str. 1| 2 | Następna

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×