21 maja 2019

Wiadomości » Wiadomości

Bilans minionego roku na granicy z Rosją

Bilans minionego roku na granicy z Rosją
W minionym roku polsko – rosyjską granicę przekroczyło ponad 6 mln osób. W 2015 roku w drogowych przejściach  granicznych odprawiono ponad 3,3 mln (3 369 138) obywateli Polski  oraz 2,7 mln (2 729 722) cudzoziemców. W ramach małego ruchu granicznego granicę (MRG) przekroczyło 1 318 950 cudzoziemców, najwięcej w przejściu granicznym Gronowo – Mamonowo.
Straż Graniczna w drogowych przejściach granicznych Warmii i Mazur nie zezwoliła na kontynuowanie dalszej podróży osobom, które nie spełniły warunków wjazdu na terytorium Unii Europejskiej. W 2015 roku wydano 1 724 decyzji o odmowie wjazdu do RP.

Mały Ruch Graniczny po 3. latach

Najwięcej tego typu sytuacji dotyczyło braku ważnej wizy lub dokumentu pobytowego. Ujawniono również osoby posługujące się fałszywymi dokumentami. Łącznie stwierdzono 129 fałszerstw dokumentów podczas odprawy granicznej, z czego największą liczbę stanowiły ubezpieczenia OC.


W analizowanym okresie funkcjonariusze W - MOSG ujawnili nielegalne towary o łącznej szacunkowej wartości ponad 14 mln zł (14 397479,85 zł) (wzrost ogólnej wartości do roku ubiegłego to ponad 100 %).
Były to papierosy -  ponad 7 mln zł, pojazdy – 3,9 mln zł, krajanka tytoniowa – około 2,8 mln zł, alkohol – 224 tys. zł oraz  pozostałe towary, w tym m.in. paliwa, bursztyn, gatunki zwierząt objęte ścisłą ochroną.
Każde podejmowane działania zarówno w drogowych przejściach granicznych jak i na drogach regionu miały na celu zwalczanie przemytu i niedoprowadzenie do obrotu nielegalnych wyrobów akcyzowych.
por. SG Mirosława Aleksandrowicz
rzecznik prasowy - koordynator
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×