26 sierpnia 2019

Wiadomości » Wiadomości

Powstanie druga jezdnia S3 pomiędzy Sulechowem a Zieloną Góra

Powstanie druga jezdnia S3 pomiędzy Sulechowem a Zieloną Góra
Podpisano umowę na budowę drogi ekspresowej S3 w woj. lubuskim pomiędzy Sulechowem a Zieloną Górą, czyli dobudowę drugiej jezdni o długości 17 km od węzła Niedoradz do Nowej Soli.
Drogę wybuduje konsorcjum firm, którego liderem jest Budimex, a wartość zadania to 188,5 mln zł. Środki finansowe na inwestycję pochodzić będą z budżetu państwa oraz dofinansowania UE w ramach Funduszu Spójności. Czas na realizację wynosi 22 miesiące (z wyłączeniem okresów zimowych pomiędzy 15 grudnia a 15 marca).
Inwestycja polega na budowie wschodniej (lewej) jezdni drogi. Warto zaznaczyć, że obiekty mostowe nad drogą ekspresową (z wyjątkiem przejść dla zwierząt) zostały wybudowane na etapie realizacji zachodniej (prawej) jezdni drogi S3.

Bez sukcesu w rozmowach z Rosjanami o transporcie drogowym

Zakres robót budowlanych do wykonania to m.in: budowa korpusu drogowego lewej jezdni drogi ekspresowej S-3 i dróg serwisowych dla obsługi przyległego terenu i powiązania istniejącej sieci, dróg lokalnych i gospodarczych. Przebudowane zostaną węzły „Niedoradz” (część) i „ Nowa Sól Zachód”,
Powstanie wiele obiektów inżynierskich, w tym przepusty drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Docelowo wprowadzenie oznakowania drogi ekspresowej S3 na dwóch jezdniach, w tym wymiana warstwy ścieralnej na jezdni istniejącej.
Fakt podpisania umowy oznacza, że droga ekspresowa S3 na terenie województwa lubuskiego jest albo już wybudowana na pewnych odcinkach, albo w budowie. W budowie są obecnie drugie jezdnie na odcinkach: obwodnica Gorzowa Wlkp. (11,6 km) - planowane oddanie do użytku w połowie 2017 roku, obwodnica Międzyrzecza (6,4 km) - planowane oddanie do użytku w połowie 2017 roku, oraz dwujezdniowy odcinek poprowadzony nowym śladem od Nowej Soli do węzła Gaworzyce (16,4 km).
jagr./GDDKiA

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×