5 grudnia 2019

Wiadomości » Wiadomości

Poziom bezpieczeństwa na drogach europejskich w 2015 roku

Poziom bezpieczeństwa na drogach europejskich w 2015 roku
W ciągu ostatniego dziesięciolecia Unia Europejska mocno skupiła swoje działania na ograniczeniu śmiertelności ofiar wypadków drogowych na trasach europejskich.  W latach 2001-2010 w Europie liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w przeliczeniu na milion mieszkańców spadła o 43%. W kolejnych pięciu latach (2010-2015) ten współczynnik obniżył się o kolejne 17%, pomimo znacznego zwiększenia natężenia ruchu. 
Należy podkreślić, że Europa, w porównaniu do wszystkich innych regionów świata, osiąga najniższy współczynnik śmiertelności ofiar wypadków drogowych w przeliczeniu na milion mieszkańców (51,5).  Dla zobrazowania, ten współczynnik w Stanach Zjednoczonych wyniósł 106 a dla całego świata ukształtował się na poziomie 174.

Kobiety w branży TSL

Niepokojącą tendencją jest spadek tempa pozytywnych zmian. W latach 2013-2014, a następnie również w roku 2015, utrzymała się tendencja na poziomie zera. Unia Europejska podkreśla, że jeżeli chcemy osiągnąć zakładany cel strategiczny ograniczenia śmiertelności wśród ofiar wypadków drogowych liczonych na milion mieszańców o połowę do 2020 roku, należy zintensyfikować wysiłki na szczeblach krajowych.

Czym spowodowane jest spowolnienie w ostatnich latach?
Unia Europejska spowolnienie ostatnich trzech lat tłumaczy starzeniem się społeczeństwa, co wpływa na wzrost liczby osób starszych będących uczestnikami ruchu drogowego. Innych przyczyn uparuje się w urbanizacji,  wzroście liczby użytkowników dróg, ogólnym wzroście natężenia ruchu, wzroście ruchu zimą ze względu na ocieplenie klimatu oraz niższych środkach przeznaczonych na utrzymanie dróg i pojazdów, co jest następstwem kryzysu gospodarczego. Do spowolnienia przyczyniły się też nowe trendy w zachowaniu użytkowników, takie jak rozproszenie wywołane nawykami używania telefonów komórkowych w czasie jazdy czy chodzenia.
Zmieniają się nie tylko przyczyny ale również skutki. Jak podaje raport, poważne urazy są nie tylko bardziej powszechne, ale również często bardziej kosztowne dla społeczeństwa ze względu na potrzeby rehabilitacji i długoletniej opieki zdrowotnej.  A piesi, rowerzyści, motocykliści i osoby starsze to grupy społeczne najbardziej narażone na uszczerbek na zdrowiu.
Chociaż wszystkie państwa będące członkami Unii Europejskiej poprawiły swoje wyniki w zakresie bezpieczeństwa drogowego do 2010 roku, nadal istnieje znacząca dysproporcja pomiędzy poziomami poszczególnych państw. W 2015 roku krajami o najniższej śmiertelności uczestników wypadków drogowych na milion mieszańców były: Szwecja (27), Holandia (28), Wielka Brytania (29), Dania (30) i Malta (26). Z drugiej strony największa śmiertelność w wypadkach drogowych na milion mieszkańców wystąpiła w Rumunii (95), Bułgarii (95), Łotwie (94), Litwie (82) i Chorwacji (82).
Poziom śmiertelności wśród ofiar wypadków drogowych w Polska na milion mieszkańców to 77. W latach  2010-2015 współczynnik ten obniżył się o 25%, natomiast w okresie 2014-2015 roku spadł o kolejne 8%.
W 2015 roku po raz pierwszy w historii aż siedem krajów UE zanotowało śmiertelność wśród ofiar wypadków na milion mieszkańców poniżej 40 (średnia UE wyniosła 51,5). Ponadto, po raz pierwszy, żadne z państw członkowskich nie miało śmiertelności powyżej 100 zgonów na milion mieszkańców (Polska jeszcze w 2010 roku przekraczała ten poziom – współczynnik 102).
Z raportu roku 2015 wynika, że 7% wypadków śmiertelnych wystąpiło na autostradach, 38% w obszarach miejskich. Jednakże największy procent - 55% wypadków śmiertelnych zaobserwowano na obszarach wiejskich.
Najbardziej zagrożonymi użytkownikami dróg byli piesi, rowerzyści i motocykliści, którzy stanowili prawie połowę ofiar wypadków drogowych, a ich odsetek był jeszcze wyższy w obszarach miejskich.
22% wszystkich osób zabitych na drogach UE stanowili piesi. Udział zgonów wśród pieszych jest szczególnie wysoki w Rumunii, Łotwie, Estonii, Polsce i Litwie, gdzie stanowili oni ponad jedną trzecią wszystkich zabitych w wypadkach drogowych.
Rowerzyści to 8% wszystkich osób, które zginęły na drogach UE. W tym zakresie nie było szczególnych rozbieżności między państwami UE. Udział zgonów wśród rowerzystów był szczególnie istotny w Holandii (25%), a także w Danii i na Węgrzech (16%). Różnice wynikają przede wszystkim z popularności kolarstwa w różnych państwach członkowskich ale także z poziomu bezpieczeństwa ścieżek rowerowych, świadomości rowerzystów w zakresie niezbędnego wyposażenia, takiego jak kask oraz poziomu edukacji wśród kierowców samochodów.

Działania zalecane przez Unię
W celu spełnienia celu strategicznego zmniejszenia o połowę śmiertelności ofiar wśród uczestników ruchu drogowego, Unia Europejska zaleca państwom członkowskim intensyfikację działań oraz położenie większego nacisku na poprawę bezpieczeństwa infrastruktury i pojazdów. Unia podkreśla konieczność koncentrowania się na  podnoszeniu świadomości i edukacji a także skutecznego egzekwowania przepisów ruch drogowego.

PKS Gdańsk-Oliwa SA jako firma odpowiedzialna społecznie czynnie bierze udział w procesie edukacji lokalnego społeczeństwa. Jednym z prowadzonych działań o charakterze lokalnym jest doroczny event Bezpieczna Trasa.
Bezpieczna Trasa to festyn skierowany do dzieci, młodzieży i rodziców, którego celem jest edukacja w zakresie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze.
Tegoroczny festyn  został zaplanowane na 4 czerwca. Firma, jak co roku, planuje szereg atrakcji, którym przyświecać będzie idea bezpieczeństwa na drogach.

Na podstawie:
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_en.htm

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×