18 czerwca 2018

Wiadomości » Wiadomości

ID Logistics wdrożył program Zrównoważonego Rozwoju

ID Logistics wdrożył program Zrównoważonego RozwojuID Logistics, dostawca usług logistycznych, specjalizujący się w logistyce kontraktowej, wdrożył program Zrównoważonego Rozwoju. Program jest jednym z elementów wewnętrznego systemu zarządzania jakością w Grupie ID Logistics - CID. 
Przyjęty przez ID Logistics program opiera się na trzech, kluczowych  filarach: środowisko, społeczeństwo i gospodarka. W ramach działań na rzecz ochrony środowiska ID Logistics skupi się na ograniczeniu wpływu, jaki na środowisko może wywierać działalność każdej firmy - redukcja zanieczyszczeń i zużycia energii, wody, gazu, materiałów eksploatacyjnych (folia, karton, etykiety) oraz recykling i zarządzanie odpadami.


Firmoteka -co się dzieje w TSL

Szczególny nacisk, przy współpracy z klientami, ID Logistics położy na wykorzystanie „zielonych" technologii i innowacyjnych rozwiązań w ramach zarządzania łańcuchami dostaw. W zakresie działań społecznych celem, jaki stawia sobie ID Logistics, jest bycie odpowiedzialną firmą jako pracodawca i podmiot gospodarczy obecny w lokalnych społecznościach. Przeprowadzone projekty, m.in. programy szkoleniowe i akcje edukacyjne, będą ukierunkowane na wzrost zaangażowania pracowników oraz bezpieczeństwo i higienę pracy. ID Logistics będzie także wspierać udział pracowników w akcjach na rzecz lokalnych społeczności (m.in. zbiórki żywności, pomoc dla domów dziecka, wspieranie krwiodawstwa oraz inne projekty zgłoszone przez współpracowników). Swoje działania w obszarze „gospodarka“ ID Logistics ukierunkuje na wzmocnienie efektywności ekonomicznej oraz wspieranie klientów przy wdrażaniu optymalnych i innowacyjnych rozwiązań logistycznych.  
Realizacja programu Zrównoważonego Rozwoju ID Logistics
W ramach programu Zrównoważonego Rozwoju wszystkie centra dystrybucyjne w Polsce, zarządzane przez ID Logistics, co roku będą poddawane wewnętrznej ocenie, przeprowadzonej w oparciu o cztery kategorie/poziomy definiujące stopień zaawansowania oddziału – Debiutant, Dobry, Doskonały i Wybitny. To, jaką kategorię otrzyma magazyn, będzie uzależnione od zakresu i stopnia trudności zrealizowanych działań. Ocenie poddawany jest każdy z projektów Zrównoważonego Rozwoju. W zależności od stopnia jego wpływu na środowisko i skomplikowania przy wdrażaniu, projektom przyznawane są poziomy trudności – od jednej do pięciu gwiazdek.
Dużym wsparciem w efektywnym zarządzaniu projektami jest dedykowane narzędzie informatyczne, opracowane przez specjalistów z Grupy ID Logistics. To proste w obsłudze narzędzie pozwala na gromadzenie informacji o sposobach realizacji konkretnego projektu, jego wpływie na środowisko oraz zasobach niezbędnych do wykonania. Wspiera ono także bieżącą wymianę doświadczeń między oddziałami Grupy ID Logistics w różnych krajach.
Za nadzór nad realizacją programu w Polsce, przedstawianie propozycji, wybór projektów i ich ocenę, odpowiada Komitet Zrównoważonego Rozwoju, w skład którego wchodzą dyrektorzy (operacyjny, R&D, personalny), Project Manager, Processes and Lean Manager oraz menadżerowie i specjaliści ds. jakości. 
- W programie Zrównoważonego Rozwoju kluczową rolę odgrywają nasí pracownicy. Chcielibyśmy, aby zaangażowali się w jego realizację, przedstawiali nam pomysły projektów, w których sami chętnie wezmą udział- powiedziała Matylda Głowa, menadżer ds. jakości, ID Logistics Polska, koordynator programu Zrównoważonego Rozwoju.
Projekty zgłaszane przez pracowników mogą dotyczyć zarówno samej działalności firmy, np. ulepszeń procesów operacyjnych, jak i wsparcia akcji prospołecznych, kierowanych do społeczności lokalnych. Już teraz w magazynach działają tzw. skrzynki na pomysły. Program Zrównoważonego Rozwoju ID Logistics realizowany będzie także przy zaangażowaniu i współpracy z klientami.
W tym roku wszystkie centra dystrybucyjne oraz oddziały ID Logistics w Polsce zostaną certyfikowane zgodnie z wymogami kategorii „Debiutant“. Projekty będą dotyczyć aspektu środowiskowego (monitoring zużycia energii, wody i materiałów eksploatacyjnych, segregacja odpadów w biurach), społecznego (akcje propracownicze – propagowanie zdrowego stylu życia – parkingi rowerowe przy centrach dystrybucyjnych, bezpieczeństwo i higiena pracy, szkolenia z bezpieczeństwa pracy i udzielania pierwszej pomocy) oraz gospodarczego.
jagr./pr

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×