19 października 2019

Wiadomości » Wiadomości

Zmiany w składzie Rady Dyrektorów CEEP

Zmiany w składzie Rady Dyrektorów CEEP
Robert Pietryszyn, prezes zarządu Grupy LOTOS S.A. został wybrany do składu Rady Dyrektorów Central Europe Energy Partners (CEEP).
CEEP jest jedyną organizacją branżową sektora energii z Europy Centralnej w Brukseli i  odgrywa kluczową rolę w inicjowaniu oraz opiniowaniu dyrektyw unijnych. Działa na rzecz wspierania integracji środkowoeuropejskiego sektora energii w ramach wspólnej polityki energii oraz bezpieczeństwa w sektorze energii UE. Prowadzi także szczegółowe prace analityczne, stając się wyrazicielem poglądów swoich członków.

Radosław Pyffel w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych

Aktualnie w skład organizacji wchodzą podmioty sektora energii z Czech, Rumunii, Chorwacji, Litwy i Polski. Są to między innymi : KGHM, Litgrid,  Achema, Grupa Azoty, ArcelorMittal Poland, HEP, NWR, PSE czy PERN.
Walne Zgromadzenie CEEP wybrało nową Radę Dyrektorów, w składzie której obok Roberta Pietryszyna weszli: Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE (do akceptacji przez Radę Nadzorczą PGE), Eryk Kłossowski, prezes zarządu PSE, Rafał Miland, wiceprezes zarządu PERN S.A.
Zgodnie ze statutem CEEP Rada Dyrektorów wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Oczekuje się, że taki wybór nastąpi w sierpniu.
Dotychczasowa Rada Dyrektorów CEEP podała się do dymisji dając szansę innym przedstawicielom firm sektora energii do prowadzenia działań odzwierciedlających potrzeby Polski i całej Europy Centralnej na forum Unii Europejskiej. Poprzednia Rada Dyrektorów otrzymała skwitowanie za swoją dotychczasową działalność.
jagr./pr

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×