23 lipca 2017

Wiadomości » Wiadomości

Silne odbicie dynamiki PKB w I kwartale

Silne odbicie dynamiki PKB w I kwartaleProdukt krajowy brutto w I kwartale 2017 r. wzrósł realnie o 4 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku – wynika ze wstępnych szacunków GUS.
– Mocne odczyty miesięcznych danych dotyczących m.in. produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej ustawiły oczekiwania co do wyników PKB za pierwszy kwartał bieżącego roku na wysokim poziomie – jak się okazało zupełnie słusznie. Szybsze roczne tempo wzrostu gospodarczego zawdzięczamy wychodzącym z poważnej zapaści inwestycjom publicznym, ale również świetnemu kwartalnemu wzrostowi PKB w IV kw. 2016 r. oraz niskiej bazie z I kw. 2016 r. – komentuje ekspert Pracodawców RP Łukasz Kozłowski.
Z uwagi na wstępny charakter danych informacje na temat wpływu poszczególnych składowych wzrostu PKB nie są jeszcze dostępne. Można jednak spodziewać się istotnej poprawy wyników w zakresie nakładów na środki trwałe, które do tej pory były czynnikiem istotnie obniżającym dynamikę wzrostu gospodarczego. Ma to związek przede wszystkim ze zwiększoną aktywnością inwestycyjną sektora publicznego, wynikającą z uruchomienia środków europejskich w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Wiele wskazuje na to, że jednocześnie dotychczasowy główny motor wzrostu PKB, jakim jest konsumpcja prywatna, uległ dalszemu wzmocnieniu.
Poprawa wyników polskiej gospodarki w ujęciu rocznym nie jest jednak wyłącznie zasługą tego, co wypracowano w ubiegłym kwartale. Istotne znaczenie ma również przechodzący efekt bardzo silnego kwartalnego wzrostu (o 1,7 proc. kw/kw wyrównany sezonowo), jaki nastąpił w ostatnich trzech miesiącach minionego roku. Nakłada się na to dodatkowo niska baza statystyczna z I kw. 2016 r. (nastąpił wówczas spadek PKB o 0,1 proc. kw/kw), stanowiącego punkt odniesienia do obliczeń rocznej dynamiki wzrostu.
Pozytywne tendencje w polskiej gospodarce prawdopodobnie utrzymają się w kolejnych kwartałach. Sprzyjać temu będzie dalszy wzrost spożycia oraz inwestycji, jak również korzystny klimat koniunktury gospodarczej panujący u najważniejszych partnerów handlowych Polski.

Łukasz Kozłowski
ekspert Pracodawców RP

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

Ze względów bezpieczeństwa komentowanie artykułów wymaga potwierdzenia wpisu.
Państwa komentarz będzie wyświetlony po kliknięciu linku wysłanego na wprowadzony adres email.


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×