25 maja 2018

Wiadomości » Wiadomości

Grupa ID Logistics stawia na ekologię

Grupa ID Logistics stawia na ekologięGrupa ID Logistics, zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju, angażuje się w działania proekologiczne. We Francji firma podpisała Kartę Objectif CO2 na okres trzech lat i tym samym po raz kolejny przystąpiła do programu, który wspiera firmy logistyczne w działaniach na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla. Inicjatywa jest częścią działań Grupy ID Logistics zmierzających do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w obszarze logistyki miejskiej podczas dostaw towarów z magazynów do sklepów.
Przed podpisaniem Karty Objectif CO2, zgodnie z wymogami programu, Grupa ID Logistics przeprowadziła szczegółową ocenę emisji dwutlenku węgla i określiła nowy zakres zobowiązań. Firma ustaliła nowe wskaźniki efektywności środowiskowej, a wyznaczony cel zakłada redukcję emisji dwutlenku węgla o 10 proc. w ciągu trzech lat.
Po raz pierwszy Grupa ID Logistics przystąpiła do programu Objectif CO2 w 2010 roku. Wśród dotychczas zrealizowanych projektów wymienić można modernizację floty, wdrażanie nowoczesnych systemów zarządzania oraz, w ramach organizacji przepływów logistycznych, wykorzystywanie innych niż drogowe środków transportu. Grupa ID Logistics, realizując cele programu Objectif CO2, przy ścisłej współpracy z klientami, wdrożyła także różne rozwiązania, dzięki którym zaopatrzenie i dystrybucja towarów z magazynów do sklepów odbywa się w sposób przyjazny dla środowiska.
Program proekologiczny Objectif CO2 skierowany jest do firm logistycznych, transportowych i posiadających własne floty pojazdów, które stawiają sobie za cel redukcję emisji dwutlenku węgla. Realizowany jest przez Agencję Ochrony Środowiska i Zarządzania Energią ADAME oraz zdecentralizowaną agencję ochrony środowiska i energii DREAL przy wsparciu lokalnych partnerów. Od momentu powstania w 2009 roku, do programu Objectif CO2 przystąpiło ponad 1200 firm.
jagr./pr

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×