23 lipca 2018

Wiadomości » Wiadomości

Ograniczenia w ruchu ciężarówek

Ograniczenia w ruchu ciężarówek

... wakacyjne i świąteczne

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 16 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. nr 147, poz. 1040) w okresie od ostatniego piątku czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach:


od godziny 18:00 do godziny 22:00 w piątek,

od godziny 8:00 do godziny 14:00 w sobotę,

od godziny 8:00 do godziny 22:00 w niedzielę,

Ograniczenie dotyczy także


14 sierpnia 2017 roku od godziny 18:00 do godziny 22:00,

15 sierpnia 2017 roku od godziny 8:00 do godziny 22:00,


W tych dniach obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

jagr./GDDKIAPodaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×