24 września 2018

Wiadomości » Wiadomości

Przyszli oficerowie Straży Granicznej rozpoczęli szkolenie w Centrum Szkolenia SG

Przyszli oficerowie Straży Granicznej rozpoczęli szkolenie w Centrum Szkolenia SG

Po dwóch latach przerwy, Centrum Szkolenia SG wznowiło realizację przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej w zakresie kształcenia kompetencji kierowniczych. Po jego ukończeniu funkcjonariusze nabędą prawo do mianowania na stopień podporucznika Straży Granicznej.


W szkoleniu bierze udział 44 funkcjonariuszy reprezentujących piony logistyczne i administracyjne ze wszystkich  jednostek organizacyjnych naszej formacji. Inauguracji szkolenia dokonali Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej Pan Marek Małkowski oraz Komendant Centrum Szkolenia SG płk SG Roman Łubiński. Na zaproszenie komendanta Centrum w rozpoczęciu uczestniczył ppłk SG Robert Inglot, Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG.


W mowie inauguracyjnej Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gratulował funkcjonariuszom udziału w szkoleniu oraz przedstawił oczekiwania jakie stoją przed przyszłymi oficerami Straży Granicznej. Komendant ośrodka szkolenia płk SG Roman Łubiński przedstawił kadrę kierowniczą oraz opiekunów dydaktycznych, a także omówił zadania i oczekiwania w trakcie pobytu i nauki słuchaczy w Centrum.


Głównym celem rozpoczętego dziś szkolenia jest podniesienie kompetencji w zakresie planowania, organizowania i nadzorowania działań podległego zespołu, a także rozwijanie własnego potencjału. Po spotkaniu z funkcjonariuszami przeszkolenia specjalistycznej Zastępca Komendanta Głównego SG Pan Marek Małkowski w towarzystwie komendantów obu kętrzyńskich  jednostek organizacyjnych SG zapoznał się z bazą dydaktyczną Centrum Szkolenia SG, sprzętem wykorzystywanym w trakcie szkoleń oraz bazą noclegową.


ppłk SG Aneta Wojtanowska-Zimoń

Naczelnik Wydziału Informacji i Organizacji Dydaktyki

Centrum Szkolenia Straży Granicznej

Rzecznik prasowy Komendanta Centrum Szkolenia SG

X Polecamy artykuł:
Za dużo paliwa w zbiornikach

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×