19 grudnia 2018

Wiadomości » Wiadomości

FM Logistic uruchamia FM Foundation

FM Logistic uruchamia FM Foundation

FM Logistic powołał niedawno do życia fundację korporacyjną o nazwie „FM FOUNDATION”. Pierwsze trzy oddziały firmy, w tym polski oddział, rozpoczęły realizację programów skierowanych do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.


Zrównoważony rozwój jest centralnym elementem strategii Grupy FM, Chcąc wspierać projekty o charakterze humanitarnym, społecznym i środowiskowym, grupa założyła fundację korporacyjną, której celem będzie wspomaganie i współtworzenie projektów innowacji społecznej w dziedzinie integracji i opieki nad dziećmi – informuje Piotr Sukiennik, dyrektor zarządzający na Europę Centralną w FM Logistic.


Oddziały FM Logistic w Polsce, we Francji i w Brazyli nawiązały współpracę z wyspecjalizowanymi organizacjami pozarządowymi w celu stworzenia i wsparcia programów na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i włączania młodzieży w trudnej sytuacji życiowej. Polski oddział FM rozpoczął współpracę partnerską z Fundacją Robinson Crusoe. Wspólnie opracowują mechanizm ekonomicznego i społecznego usamodzielniania młodzieży z domów dziecka i rodzin zastępczych. Wychowankowie będą mieli możliwość wejścia do świata biznesu dzięki stażom organizowanym w czasie wakacji szkolnych. Dodatkowe jesienne warsztaty poświęcone zawodom z sektora logistyki pozwolą poszerzyć horyzonty większemu gronu uczestników i rozszerzyć społeczny wpływ przedsięwzięcia poprzez sieć kontaktów indywidualnych. Promowanie potencjału zawodów związanych z logistyką ułatwi zawodowe ukierunkowanie młodych odbiorców.


Z kolei francuski oddział FM Logistic podpisał umowę partnerską z Apprentis d’Auteuil, stowarzyszeniem realizującym programy w zakresie opieki, edukacji, szkoleń i integracji skierowane do młodzieży. Dzięki temu możliwe będzie utworzenie pierwszej szkoły logistyki dla osób w wieku 18-25 lat, która umożliwi uzyskanie dyplomu. W ramach partnerstwa FM Logistic Francja i Stowarzyszenie Apprentis d’Auteuil zamierzają wspierać młodych ludzi, którzy napotykają poważne trudności o charakterze edukacyjnym, społecznym czy rodzinnym, i którym zagraża wykluczenie. Organizacje pragną pomóc im w powrocie do aktywnego życia, dając im zawód z obiecującymi perspektywami. Dwunastomiesięczne szkolenia pozwolą uczniom zdobyć dyplom pracownika magazynu logistycznego o wszechstronnych kwalifikacjach (odpowiednik specjalizacji „order picker”). Szkolenie wiąże się z zawarciem umowy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem i zakłada podniesienie kwalifikacji zawodowych w ramach realizacji Programu Wsparcia Osobistego (APR). Program został opracowany przez AFC i ma stanowić kompleksową odpowiedź na problemy osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji. Elementem decydującym o sukcesie procesu integracji zawodowej młodych ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji jest zaangażowanie osób kontaktowych i opiekunów uczestników programu.


Brazylijski oddział FM wspólnie ze swoim partnerem Fundacją Iochpe stworzył pierwszą szkołę logistyki. Dwunastomiesięczny program jest skierowany do młodzieży z ubogich dzielnic Sao Paolo i umożliwia zdobycie umiejętności praktycznych oraz uzyskanie dyplomu zawodowego, który otwiera dostęp do rynku pracy. FM Logistic i Fundacja Iochpe zwróciły się do Federalnego Uniwersytetu stanu Paraná o udzielenie szkole akredytacji. Grupa 40 nauczycieli-wolontariuszy współpracujących z FM nie tylko szkoli młodych, lecz także przyczynia się do zmiany sytuacji społecznej uczniów i ich rodzin. Lokalne zespoły pozyskały do udziału w projekcie dostawców w celu zbudowania łańcucha solidarności. W regionie pilotażowym zaangażowanie miejscowego środowiska jest ważne dla przyciągnięcia nowych podmiotów. Fundacja po uruchomieniu pilotażowych programów planuje przeprowadzenie wewnętrznej kampanii promocyjnej we wszystkich krajach, której celem będzie zebranie wśród współpracowników pomysłów na realizację nowych projektów. Fundacja będzie zachęcać swoich współpracowników do podejmowania działań sprzyjających rozwojowi kompetencji z myślą o zwiększeniu społecznego wpływu wspieranych projektów.Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×