20 lipca 2018

Wiadomości » Wiadomości

Kolejny odcinek S19 oddany do ruchu

Kolejny odcinek S19 oddany do ruchu

1 września 2017r. oddany do ruchu został 12,5-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Sokołów Małopolski Północ do Stobiernej, będący częścią szlaku Via Carpatia. Wykonawcą prac o wartości ok. 290 mln zł było konsorcjum firm, z liderem Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Powstaje obwodnica Sanoka


Odcinek S19 od węzła Sokołów Małopolski Północ do Stobiernej ma dł. 12,5 km. Zlokalizowany jest w powiatach: rzeszowskim i łańcuckim, na terenach gmin: Sokołów Małopolski, Trzebownisko, Czarna. Wykonany został w powiązaniu z drogą krajową nr 19 (strona północna) oraz użytkowanym obecnie odcinkiem drogi ekspresowej S19 Stobierna – węzeł Rzeszów Wschód (strona południowa).

Inwestycja realizowana była systemem "optymalizuj + projektuj + buduj”. Zadaniem Wykonawcy była kontynuacja projektowania po wcześniejszej analizie i dokonaniu optymalizacji dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, w tym zezwolenia na realizację inwestycji (ZnRID) oraz wykonanie robót budowlanych i uzyskanie decyzji na użytkowanie drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) - Stobierna wraz z tymczasowym włączeniem do istniejącej DK19 w miejscu przyszłej lokalizacji węzła Sokołów Małopolski Północ.

Umowę na realizację tego odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Sokołów Małopolski Północ do Stobiernej podpisano 5 czerwca 2014r. Umowny termin zakończenia robót określony był na czerwiec br. Jednak z uwagi na budowę tymczasowego łącznika, oddanie S19 do ruchu przesunięte zostało na 1 września br.

Powyższy odcinek S19 stanowi fragment szlaku Via Carpatia pełniącego kluczową rolę dla transportu krajowego i międzynarodowego na kierunku północ-południe. Wybudowanie tego odcinka S19 poprawi przede wszystkim trudną sytuację komunikacyjną w miejscowości Sokołów Małopolski, w której występuje zwarta zabudowa mieszkaniowa. DK19 przechodząca przez tą miejscowość posiada jedną jezdnię, jednopoziomowe skrzyżowania, liczne przejścia dla pieszych oraz chodniki lub pobocza zlokalizowane przy krawędzi jezdni. W takiej sytuacji ruch lokalny nakłada się na bardzo duży ruch tranzytowy, jaki prowadzi ta droga. Powoduje to bardzo duże utrudnienia w ruchu i liczne wypadki drogowe. Sytuacji tej nie można poprawić z uwagi na bardzo bliską zabudowę uniemożliwiającą rozbudowę drogi krajowej nr 19.

Wybudowany odcinek S19 umożliwi zatem przejęcie części ruchu z istniejącej sieci dróg krajowych oraz odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych, ale także zmniejszy ryzyko wypadków i poprawi przepustowości na kierunku północ-południe. Nie bez znaczenia jest także skrócenie czasu podróży, oszczędności paliwa i zapewnienie komfortu jazdy oraz ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg.

jagr./GDDKIAPodaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×