17 grudnia 2018

Wiadomości » Wiadomości

Zawieszenie limitu podstawowego zezwoleń zagranicznych w roku 2017

Zawieszenie limitu podstawowego zezwoleń zagranicznych w roku 2017

Komunikat Biura ds. TM 30/2017

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, że zgodnie z treścią § 11 Regulaminu podziału zezwoleń zagranicznych w 2017 roku:

  1. Przedsiębiorca może złożyć wniosek o zawieszenie limitu podstawowego w wysokości nie większej niż 50% zezwoleń przydzielonych w ramach limitu podstawowego.

  2. Wniosek o zawieszenie limitu podstawowego lub jego części, przedsiębiorca powinien złożyć w terminie do 30 września 2017 r.

  3. Zawieszony limit podstawowy lub jego część będzie uznana jako wykorzystany prawidłowo i będzie podstawą przy naliczaniu limitu podstawowego w roku następnym.

  4. Zezwolenia z limitu podstawowego, które zostały zawieszone, mogą być przyznawane w limicie dodatkowym innym przedsiębiorcom, lecz nie będą podstawą do naliczania dla tych przedsiębiorców limitu podstawowego w roku następnym.

  5. Przedsiębiorca, który zawiesił limit podstawowy lub jego część nie otrzymuje tego rodzaju zezwoleń w limicie dodatkowym.

  6. Wzór wniosku o zawieszenie limitu podstawowego zezwoleń określa załącznik nr 3


Ponadto  przypominamy, że zgodnie z treścią § 4 Regulaminu:

Przyznane przedsiębiorcy zezwolenia w limicie podstawowym powinny być odebrane do 15 października 2017 roku, pod rygorem utraty nieodebranych zezwoleń.

jagr./Biuro ds. TM



Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×