22 września 2018

Wiadomości » Wiadomości

Śląscy inspektorzy ujawnili nielegalny przywóz odpadów komunalnych do Polski

Śląscy inspektorzy ujawnili nielegalny przywóz odpadów komunalnych do Polski

Wszczęciem przez Inspekcję Transportu Drogowego postępowania administracyjnego wobec polskiego przewoźnika, zagrożonego karą pieniężną w wysokości 10 000 złotych oraz zawiadomieniem Policji, Prokuratury, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zakończyła się kontrola zespołu pojazdów, którym wykonywano nielegalny transport odpadów komunalnych.


Na autostradzie A4 w Gliwicach inspektorzy z WITD w Katowicach zatrzymali do kontroli ciągnik siodłowy z naczepą. Pojazdami tymi polski przewoźnik wykonywał międzynarodowy transport drogowy odpadów z Niemiec do Polski.


W trakcie czynności kontrolnych kierowca nie okazał inspektorom dokumentu zgłoszenia transgranicznego przesyłania/przemieszczania odpadów, dokumentu przesyłania dotyczącego transgranicznego przesyłania/przemieszczania odpadów ani zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie odpadów. Kierowca przedstawił jedynie informację dołączoną do przemieszczanych odpadów, w której zawarty był kod identyfikacyjny odpadu 19 12 04. Według tego kodu na naczepie powinny znajdować się tworzywa sztuczne i guma. W rzeczywistości przewożone były odpady komunalne.


Na miejsce kontroli śląscy inspektorzy wezwali przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, którzy wspólnie z inspektorami ITD dokonali oględzin pojazdu i ładunku. Stwierdzono, że odpady stanowiły składniki wstępnie wysegregowane z niesegregowanych odpadów komunalnych zmieszanych. Była to mieszanina odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, puszek metalowych po napojach, kawałków papieru i drewna. Widoczne były też inne odpady, m.in. rękawice robocze. Z przewożonego ładunku wydzielał się zapach charakterystyczny dla odpadów komunalnych zagniwających. Podłoga pojazdu była mokra, a z ładunku wydobywała się ciecz spływająca na ziemię.


O nielegalnym transporcie zawiadomiona została Policja i Prokuratura, która wszczęła postępowanie w związku z popełnieniem przestępstwa nielegalnego przywozu odpadów do naszego kraju. Informację przekazano również Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, który wszczął w tej sprawie stosowne czynności administracyjne.


Pojazd wraz z ładunkiem skierowano na wyznaczony parking, gdzie został zabezpieczony do czasu rozstrzygnięcia sprawy.


WITD w Katowicach wszczął wobec polskiego przewoźnika postępowanie administracyjne. Przedsiębiorcy grozi kara pieniężna w wysokości 10 000 zł.

źr. GITDPodaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×