21 września 2018

Wiadomości » Wiadomości

Średnie firmy ruszyły z inwestycjami

Średnie firmy ruszyły z inwestycjami

W pierwszym półroczu nakłady inwestycyjne w firmach zatrudniających od 50 do 249 osób były o prawie 12 proc. wyższe niż rok wcześniej. Nadal jednak trwała zapaść w przedsiębiorstwach mniejszych, a wartość inwestycji w największych podmiotach gospodarczych zmniejszyła się o niemal 4 proc.

Z danych o dynamice PKB za drugi kwartał wynika, że inwestycje ogółem zwiększyły się o 0,8 proc. w porównaniu do drugiego kwartału ubiegłego roku. Ten skromny wciąż wzrost to głównie zasługa samorządów i instytucji centralnych. Z najnowszych, szczegółowych informacji GUS wynika bowiem, że nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 10 osób wyniosły w pierwszym półroczu 52,8 mld zł, czyli były niższe niż przed rokiem o 1,7 proc. Choć to postęp, bowiem w pierwszym półroczu 2016 r. spadek wynosił 5,2 proc., wciąż trudno mówić o wyraźnym przełamaniu negatywnych tendencji.

Przełom widoczny jest jedynie w przypadku średnich firm, zatrudniających od 50 do 249 pracowników, które zwiększyły nakłady inwestycyjne aż o 11,7 proc. Problem w tym, że ich wartość sięgająca 12,5 mld zł to jedynie niewiele ponad jedna piąta inwestycji firm ogółem. Dominująca jest tu rola przedsiębiorstw największych, liczących ponad 250 zatrudnionych. Odpowiadają one za około 70 proc. nakładów inwestycyjnych. A te w pierwszym półroczu wynosiły 36,6 mld zł i były niższe niż przed rokiem o 3,9 proc. Najgorzej z inwestycjami jest wciąż w mniejszych firmach. Po spadku o 12,6 proc. w pierwszym półroczu 2016 r., obniżyły się one w pierwszej połowie obecnego roku o dalsze 17,2 proc., sięgając zaledwie 3,6 mld zł. i były mniejsze niż w kryzysowym 2009 r.


Źródło: Gerda Broker na podstawie danych GUSPodaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×