19 grudnia 2018

Wiadomości » Wiadomości

MSWiA przedstawia rekomendacje dotyczące systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego

MSWiA przedstawia rekomendacje dotyczące systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego

Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie z prac Międzyresortowego Zespołu do oceny funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego, przedłożone przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.


Zadaniem powołanego przez premier Beatę Szydło Międzyresortowego Zespołu do oceny funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego było podsumowanie działań po nawałnicach z sierpnia 2017 r. oraz wyciągnięcie wniosków na przyszłość dotyczących m.in. przygotowania służb do realizowania działań ratowniczych i zarządzania kryzysowego. Zespół pracował pod przewodnictwem ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka.


Zespół odtworzył przebieg działań, jeśli chodzi o monitorowanie zagrożeń, ostrzeganie i powiadamianie ratunkowe, działania ratownicze oraz zarządzanie kryzysowe na poziomie województw, powiatów i gmin. Przebieg działań porównano z planami zarządzania kryzysowego oraz planami ratowniczymi na poziomie województwa i powiatu.


Po analizie stwierdzono, że lokalne systemy reagowania, funkcjonujące w oparciu o Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, działały prawidłowo. W okresie 10-30 sierpnia 2017 r. w kraju przeprowadzono 27,7 tys. interwencji związanych z usuwaniem skutków frontów burzowych. Tylko od 10 do 12 sierpnia br. liczba interwencji sięgnęła ponad 18,5 tys. W działaniach związanych z usuwaniem skutków nawałnic brało udział ponad 98 tys. ratowników oraz ponad 22 tys. pojazdów. Przez cały czas strażaków wspierali policjanci.


Po nawałnicach szef MSWiA na bieżąco kontaktował się z wojewodami przez m.in. wideokonferencje. Okazało się, że regularne wideo-odprawy sprawdzają się w sytuacjach kryzysowych i mogą na stałe wpisać się w proces przepływu informacji.


Międzyresortowy zespół rekomendował, aby na potrzeby usuwania skutków klęsk żywiołowych komendanci powiatowi Państwowej Straży Pożarnej powoływali sztaby koordynacyjne, z uwzględnieniem zapewnienia systemu łączności i dowodzenia. W sprawozdaniu znalazł się również zapis o konieczności uproszczenia procedur regulujących udział sił zbrojnych w działaniach ratowniczych i usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, a także o zasadach udziału wolontariuszy na miejscach takich zdarzeń.


Zespół przeanalizował również działanie Systemu Powiadamiania Ratunkowego (SPR). Przykładowo, tylko 11 sierpnia br. Centrum Powiadamiana Ratunkowego (CPR) w Poznaniu odnotowało ponad 12 tys. połączeń na numer alarmowy 112, z kolei CPR w Bydgoszczy – ponad 9 tys. połączeń, a CPR w Gdańsku – 6,7 tys. połączeń. W czasie frontu burzowego, 11 i 12 sierpnia br., w związku z nadmiernym obciążeniem poszczególnych centrów powiadamiania ratunkowego, zadziałały mechanizmy zastępowalności. Zgłoszenia, które nie mogły być obsłużone we właściwym terytorialnie CPR, np. w Poznaniu czy Bydgoszczy były przekazywane do mniej obciążonych w tym czasie ośrodków.

X Polecamy artykuł:
Świąteczne upominki w firmach

Zdaniem zespołu należy znowelizować ustawę o zarządzaniu kryzysowym oraz zakończyć prace nad ustawą regulującą kwestie ochrony ludności. Konieczne jest włączenie Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO) do systemu alarmowania i ostrzegania, a ponadto podjęcie prac nad osiągnięciem pełnej funkcjonalności RSO, jeśli chodzi o powiadamianie ludności o zagrożeniach z wykorzystaniem wiadomości tekstowych na danym obszarze. Aby umożliwić wysyłanie SMS-ów z ostrzeżeniami konieczne są zmiany w ustawie Prawo telekomunikacyjne.Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×