14 grudnia 2018

Wiadomości » Wiadomości

W Poczcie Polskiej na święta pracownicy dostaną podwyżki

W Poczcie Polskiej na święta pracownicy dostaną podwyżki

Po raz drugi w tym roku wzrosną wynagrodzenia pracowników Poczty Polskiej. To efekt porozumienia z reprezentatywnymi związkami zawodowymi, tj. Związkiem Zawodowym Pracowników Poczty oraz Organizacją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej, na mocy którego pocztowcy otrzymają podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego o 120 lub 100 zł.

 

Średnie wynagrodzenie całkowite dla pracowników eksploatacji, po obecnych podwyżkach, wyniesie 3625 zł.  


Zgodnie z podpisanym porozumieniem, od 1 października br. wszyscy pracownicy, których wynagrodzenia zasadnicze wynoszą do 3  tys. zł włącznie otrzymają podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 120 zł miesięcznie, a pracownicy zatrudnieni tylko w tzw. eksploatacji (m.in. listonosze, pracownicy obsługi klienta, pracownicy sortowni, pracownicy ochrony, kierowcy), których wynagrodzenia zasadnicze mieszczą się w przedziale 3000,01 – 3500 zł, podwyżkę 100 zł miesięcznie. Ww. kwoty otrzymają pracownicy zatrudnieni na pełen etat. Osoby zatrudnione na część etatu otrzymają kwotę proporcjonalną do wymiaru etatu.

Pracownicy objęci podwyżką otrzymają wyrównanie za październik i listopad do 20 grudnia br.  


Podpisanie porozumienia to kolejne działanie, które jednoznacznie potwierdza, że godziwe wynagradzanie pracowników to priorytet obecnego Zarządu Poczty Polskiej. Podwyżki są odpowiedzią nie tylko na sytuację rynkową, ale przede wszystkim docenieniem pocztowców – zaangażowanych i lojalnych wobec firmy. Jeśli - zgodnie z strategicznymi założeniami - firma systematycznie, zwiększając przychody, będzie poprawiać wynik finansowy, z całą pewnością bezpośrednio przełoży się to także na dalszy wzrost wynagrodzeń pracowników w przyszłości. Tak jak dotychczas, zadbamy także o najwyższe standardy zatrudniania – umowy o pracę, terminowość wypłat oraz benefity finansowe i pozafinansowe, wpływające na sytuację ekonomiczną i socjalną naszych pracowników – powiedział Przemysław Sypniewski, Prezes Poczty Polskiej.Po wspólnie zaakceptowanym przez pracodawcę oraz partnerów społecznych wzroście wynagrodzeń, średnie wynagrodzenie całkowite od 1 października br. wśród pracowników eksploatacji w Poczcie Polskiej (biorąc pod uwagę wszystkie jego składowe) wyniesie 3625 zł, w tym wynagrodzenie zasadnicze to  2689 zł,  premie (czasowo-jakościowa, zadaniowa, wynikowa i 1/12 premii rocznej) – 597 zł a dodatek stażowy 339 zł.
Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×