19 października 2019

Wiadomości » Wiadomości

Świąteczne ograniczenia w ruchu dla pojazdów powyżej 12t

Świąteczne ograniczenia w ruchu dla pojazdów powyżej 12t

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. nr 147, poz. 1040) w dniach:


  -  25 grudnia od godziny 8:00 do godziny 22:00,


-   26 grudnia od godziny 8:00 do godziny 22:00,


-   1 stycznia 2018 r. od godziny 8:00 do godziny 22:00.


obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.


jagr./GDDKIAPodaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×